Geachte dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan het 3e Newaza Hunebedtoernooi te Borger.

Datum : 3 november 2018 vanaf 15.00h .
Plaats : Sporthal De Koel, Molenstraat 5 te Borger, tel. 0599-234629.
Deelname:
DamesLeeftijdenGewichtsklassen
-15 jaar (2006 - 2004)-40, -48, -57, +57 kg (armklemmen niet toegestaan)
-40 jaar (2003 - 1979) -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
40+ jaar (1978 en ouder) -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
 
HerenLeeftijdenGewichtsklassen
-15 jaar (2006 - 2004)-42, -50, -60, +60 kg (armklemmen niet toegestaan)
-35 jaar (2003 - 1984)-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
-45 jaar (1983 - 1974)-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
45+ jaar (1973 en ouder)-60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
De organisatie behoud het recht om leeftijden en gewichtsklaasen te wijzigen.
Deelname is voor eigen risico en lidmaatschap van de JBN is verplicht.
Wedstrijdsysteem: Er wordt gespeeld in een poulesysteem. Voor indeling zie hierboven. In voorkomende gevallen kan er door beperkte deelname een samenvoeging van poules plaatsvinden.
Inschrijving: Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per deelnemer. Het bedrag dient vóór 6 oktober 2018 te zijn overgemaakt bij de Rabobank te Borger op rekening NL 08 Rabo 0309 2151 53 t.n.v. Judovereniging Borger onder vermelding o.v.v. uw clubnaam, het opgavenummer(ID=OBORGER...) en het aantal deelnemers .

Doe hier via deze link Uw opgaven
 

Weging:Voor aanvang van het tijdsblok wordt er centraal gewogen waarbij het gewogen gewicht bindend is. Het tijdstip van weging staat vermeld op de deelnemerskaart. We willen voorkomen dat we op de dag zelf moeten overpoulen dus let op de overpoule datum die op het deelnemerskaartje staat . Mocht overpoulen op de dag zelf alsnog nodig en mogelijk zijn dan kost dat 5 euro.
Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 6 oktober 2018 of wanneer het maximum aantal van deelnemers 450 is bereikt.
Coaches: Deze zijn verplicht in de zaal een coachkaart te dragen. De coachkaarten worden aan de kassa verstrekt tegen een statiegeld van € 5,-. Vanaf 10 deelnemers per tijdsblok wordt een tweede kaart verstrekt. In de zaal is alleen sportschoeisel toegestaan.
Toeschouwers: Toeschouwers mogen alleen op de tribune plaatsnemen en niet naast de matten. De toegang voor bezoekers is € 2,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Deelnemerskaarten: Worden rond 10 oktober per mail toegezonden.
Hoofdjury: Deze is gerechtigd alle beslissingen te nemen die zij voor een goed en veilig verloop van het toernooi noodzakelijk acht.
Secretariaat: JV Borger, M.E. Homan, Noordes 11, 9531 HR Borger. Tel. (0599) 234856 Hunebedtoernooi e-mail: hunebedtoernooi@judoborger.nl

Net als altijd hopen we op een sportief en gezellig Hunebedtoernooi.
Met vriendelijke groet en namens het bestuur van Judovereniging Borger,

Ria Homan