README Judo Tournooi Programma ( J11 )         Bedum 20-01-1999
                                 ..
                               18-12-2014

't Laatste Nieuws
-----------------

    Hierbij doe ik je toekomen de laatste versie's van wat ik heb .

Algemeen :
----------

    1) poules->mat d.m.v. niet doorpoulebaar (MIX) :
               MIX scheid de matten opgrond van de 
               wedstrijdtijd . Om de instellingen voor een
               bepaalde matgroep te wijzigen geef dan ook
               de tyd als gegeven .(2,3,4,5)

                 doorpoulebaar (Dopl)
               Dopl neemt aan dat de gelegde matten voor
               alle judoka's qua afmeting geldig zijn !

                 doorpoulebaar (BLOK)
               BLOK neemt aan dat die poules met dezelfde mat code
               in een en dezelfde tydseenheid gaan spelen .

    2) zet env.var genaamd JUDOAFB gelijk aan het path waar ze zijn neer
     gezet. Default c:\judo\poules . (set judoafb=c:\judo\poules)
    3) het max aantal poules is 120 (uitbreidbaar tot 200)
     MIX en Dopl na 26-05-04 80/mat_type .

    7) uploading is mee gegeven . hiervoor kan 'con2post.bat' gehangen worden
     aan POSTDATA.ATT . Ook kan het gehele bestand van inschrijvingen welke 
     staat in ****.csv ge-upload worden m.b.v. load2del.bat **** , waarbij
     xxxx staat voor de tournooi naam .
    8) een nieuwe loader . de moet de problemen in XP oplossen . 

Geschiedenis (j11) .
--------------------

c   update 01-01-1999 : Eliminatie kan onder Halve Komp.
c            : wed_duur toegvoegd aan POULE.VRD
c      12-01-1999 : random generator uitgaande van aantal Org's
c      26-01-1999 : tyd_mat naar printer
c      04-02-1999 : fout (Kollum) volgorde inlezen list.con
c      20-02-1999 : bewerking ind./mat/poule gewijzigt
c      23-02-1999 : kaartjes veranderd
c      05-01-2000 : poule van 7 aktief
c      01-02-2000 : INFO help
c      22-02-2000 : Hard Link en prijsen toegevoegd .
c      10-03-2000 : Try1 heeft 8 poules per mat aangepast in testbas.f
c      10-03-2000 : aantal prijzen is max 4 !
c      20-06-2000 : toggle on Beker in short_cut
c      20-06-2000 : vanuit deelnemer poule afbeelden
c      01-11-2000 : clear poule van lid (in grap.f)
c      04-11-2000 : afbeelding nog te wegen deelnemers (Zempo)
c      06-11-2000 : betaling's vorm (Kas,Cheque,Overschrijving)
c      02-12-2000 : krant uitvoer geschoven met 5X 
c      05-12-2000 : time/date/random naar mingw32/linix/DJGPP
c      06-12-2000 : uit cursor de where verwijderd (systerm.f)
c             uit shortcuttext de where verwijderd (testsort.f)
c             verschil blijft EOF_DOS in grap.f
c      12-12-2000 : poulcnt niet gecleared voor poule_max=199
c      25-12-2000 : conversie old files resultaten (voor 1994)
c      26-12-2000 : mix H,E uit norm.vrd
c      27-12-2000 : printer resultaten van uit edit_res
c      02-01-2001 : Update toegevoegd (data.f,j11.f)
c      16-01-2001 : gespeeld poule markeren in mtyd.f
c      20-01-2001 : -weegtyd , cleared de gewogen deelnemers
c      07-02-2001 : hoofdletters autom. in postcode/straat/plaats
c            : deelnemer jaar onjuist auto correctie (2001)
c      10-02-2001 : telling deelnemers aangepast    (Schoonoord)
c            : verwijderde deelnemers ook in brief (Juveko)
c      20-02-2001 : verandering in geb.jaar automatisch opnieuw indelen
c      20-02-2001 : andere indelingen dan 5,6,10,15 in Halve moet ook
c      06-03-2001 : counting prijsen bij meer dan 4 gerelateerd naar 4
c            : hard link info veranderd (+ 0 Kg)
c      08-03-2001 : modify adress lid moved to org .
c      18-03-2001 : paspoort nummer toegevoegd
c      19-03-2001 : poule 7 in landscape mode
c      19-03-2001 : weging (anders|hier) in header blok
c      20-03-2001 : response op niet ingedeelde uitschakelbaar
c      24-03-2001 : weging t.a.v. Hardlink gekorrigeerd (Kollum)
c      08-04-2001 : paspoort nummer toegevoegd
c      01-09-2001 : user interface gewijzigd
c      03-11-2001 : weging HardLink actief (Zempo)
c      03-11-2001 : poule > 100 nummer te klein (Cammingaburen)
c      24-11-2001 : blokjes/kruisjes in poules < 5 actief
c      12-01-2002 : foutje RES.f prlnHead ; POUL.f remove LOCATE()
c      26-02-2002 : single geweizigd (i.v.m. met hard_link)
c      13-03-2002 : esc op onjuiste poule geeft oude gegevens terug
c      13-03-2002 : afb=7 geeft voor 12 deelnemers 2 maal 6 als poule
c      01-04-2002 : packed lid nummer toegevoegd
c      06-05-2002 : -n geeft uitslagen met geb.datum en lid nummer
c      23-06-2002 : Beker deelnemers per Org afbeelden
c      14-09-2002 : deelname toevoegen default JA *error in convert*
c      05-10-2002 : poule nummers ,alternative, gekorrigeerd
c      12-10-2002 : lid behalve ja|nee ook pasnummer toegestaan
c      31-11-2002 : zoeken op pasnummer gecorrigeerd
c      10-12-2002 : splitsing verdeeld in kyu/leeftijd .
c      15-12-2002 : G en Grap in volgorde gewijzigd .
c      25-04-2003 : -c geeft uitslagen in csv formaat.
c      10-05-2003 : -h geeft output in htlm code op Printen
c      15-06-2003 : conversie naar linux.(head(1)(9:9)=file_sep
c      20-09-2003 : *** fout blijk overschrijven van sort te zijn
c      20-09-2003  + na indeling tyd verwijderd
c      09-10-2003 : fout afdrukken brieven in -h verwijderd
c      09-10-2003 : tydsblokken in select window .
c      21-11-2003 : edit windows voor org,lid,select poules
c      10-12-2003 : Nat/Kruis naar 1,2,3,3 overige 1,2,3,4 prijzen
c      25-01-2004 : toevoegen in HAD vernield de prijzen index (hersteld)
c      01-02-2004 : GUI beantwoorden geeft steeds een deelnemer toevoegen
c             aan de bestaande poule . Pasnummer als Ja Lid .
c      05-02-2004 : xlprint gewijzigd i.v.m. XP
c      07-02-2004 : ccs file included in output .
c      10-02-2004 : prn file included in output .
c             -h verwijderd , IBM vervangen door Browser .
c             head.prn verhuist naar POULAFB .
c      26-05-2004 : TRY1 vervangen (i.v.m. LINUX)
c            : max poules per Mat_type = 80
c            : mode's = Mix , Blok , Mat0
c            : Mix is het vroegere TRY1
c            : Blok,Mat0 verdelen per Mat_type
c             Grote poules worden verdeeld over meerder matten
c      12-06-2004 : poulberk verwijderd uit poulscrunck ,
c             poulberk toegevoegd aan mat/tyd in j11
c      21-06-2004 : geen altenatief als poule geweest is (1e prijs is gegeven)
c      15-09-2004 : Doorpoulebaar geimplementeerd (vervangt suffel.bas)
c      01-10-2004 : Verlaten->Tydelijk geeft O.S. (exit go's back)
c      06-10-2004 : datum's in publiseerbare file gemaakt .
c      31-10-2004 : Aanhef gewijzigd .
c      17-11-2004 : Blok indelen , lege poule moeten een 'v' hebben .
c             Blok indelen , poules > 31 mogen geen 4 matten nemen
c      04-12-2004 : Gesplitste poule alleen fout als check aantal!=0 is
c            : aantal deelnemers achter de poule's in uitslagen
c            : bloktyd corrigeerd niet meer poules <=16 .
c      05-12-2004 : HTM beker miste <pre>
c            : deelnemer verwijder uit de prijzen geef een 5e .
c      06-12-2004 : prijs invoer niet meer dan in de header .
c      11-12-2004 : -c doet een printer swap naar onbekent .
c            : -c alleen aktief bij 'bewaren'
c            : -c geeft prijs invoer ONAFHANKELIJK van de header
c      29-12-2004 : Finale toegevoegd een A voor kruisfinale Alles .
c             ( Slagharen 29-10-2004 )
c      30-12-2004 : eMail toegevoegd , kaartjes scheiden bulk/eMail
c      31-12-2004 : fout in ltrim() functie ,
c             als 1e een char is ging het fout werd aangevult 0
c      04-01-2005 : eMail clsFdev een subset van clsLdev .
c      25-01-2005 : geb 000000 is fout (testsys.f)
c            : deelname =>0 , bewerken >0 (testlid.f)
c            : del lid , mag niet als headId() is true .
c            : meer foutmeldingen in GUI . (testlid.f)
c            : fout in GUI , listmode() werd niet bijgewerkt .
c      26-01-2005 : actieveren deelnemer kan leiden tot poulsplising
c             afb poules in lid optie aangepast .
c      28-01-2005 : splitsing naar banden verdeeld over deelnemers
c      13-02-2005 : poulScrunck werkt ook over bandverdeling
c            : Scruncking tydens Allepoule , Blockpoule , Krant
c      17-03-2005 : TournooiInfo Bewaren geeft tevens deelnemerslijst
c      26-03-2005 : Resultaten Poules (alles,tyd=0) geeft een server
c            : page met verwijzing naar RESORG.HTM welke gemaakt is
c      09-04-2005 : J/M gesplitste poule uit .csv gehaald
c            : spatie eertsekullom.csv (voor planmaker)
c      14-05-2005 : Aanhef kaartje kan in HEADKAART.TXT staan in /poules
c      01-08-2005 : mail aangepast en altyd in HTML .
c      02-08-2005 : Backannotation graphics , IBF/DJB tabellen toegevoegd .
c      20-09-2005 : na pouleverwijderen werd geen tyd aanpassing gedaan
c      21-09-2005 : lidSdeelnm ook in ingedeelde file zetten
c      22-09-2005 : BackAnnot ook doen voor de Krant
c      13-10-2005 : dubbel lid check vernielde de database (index=0) 
c      20-10-2005 : laatste blok in doorpoulebaar niet goed afgesloten
c      20-10-2005 : DanGraad punten niet geblokkeerd in shortEdit 
c      21-10-2005 : suffel mag geen maxmat als local en parameter hebben
c    (found by linux): tyds_blok moet een definitie van (7,6) hebben 
c      22-10-2005 : lidCall,lidCind alleen voor gebonden deelnemers .
c      11-11-2005 : copy->cp , rename->mv , del->rm 
c    (found by linux): cp -f geeft fout omdat de file dos cr/lf hebben
c            : wordt nu cp -f ... file ; dos2unix -d file
c      02-12-2005 : batch mode -b optie -c cvs files .
c      04-12-2005 : deelnemers gesplitste poule onder splitsgrens
c             gecorrigeerd in tydspad afbeelding .
c      04-12-2005 : alternativen geblokkerd voor poule's M/J/0 deelnemers
c      14-12-2005 : reMap poule -> mat in HAD (Dedemsvaart) B->I 
c      30-12-2005 : Gui herschreven , nieuwe help structuur .
c      01-01-2006 : bet. herinneringen per eMail toegevoegd .
c      15-01-2006 : foutjes in display orgsel en lidsel .
c      31-01-2006 : -100/+100 toegevoegd in uitslagen i.p.v.-98 +98
c      02-02-2006 : commandline -/+n schakeled lidId aan/uit .
c      17-03-2006 : scrunck_poule , copy i.p.v. delete deelnemers
c            : i.v.m. kyu=? en HardLink's
c      19-03-2006 : eMail van uit j11 versturen (poging 1)
c      07-04-2006 : invoer geld voor centen gekorrigeerd
c      11-04-2006 : invoer geld mag ook relatief met - of + .
c      10-08-2006 : kleur in de commando line .
c      08-09-2006 : Doorpoulbaar werd geen sort-tabel meer voor gemaakt
c      28-09-2006 : Linux inlees probleem in readnorm .
c      30-09-2006 : OS bepaling in conhdl.c . letter kleur in kaartje.
c             testres.f zat een include ostype weet niet waarom .
c      08-10-2006 : eMail length -> 71 , lege Bloks overslaan (tests1b.f)
c      16-12-2006 : help in lid verbeterd .
c      30-12-2006 : eMail programma aangepast aan wat strengere servers .    
c      30-06-2007 : Bekedernemers in .del gaf een crash .
c      05-10-2007 : prijzen berk. t.g.v. mix P1233/halvekomp
c      08-10-2007 : poule 0 (onstaat in DoorPoulBaar) uit test verwijderd
c      24-10-2007 : marked link zichtbaar in lid edit .
c      13-10-2007 : opruimen bij laden gaf een crash , link onjuist
c      15-10-2007 : Block Opt toegevoegd
c      15-10-2007 : clear_text_line voor Vista toegevoegd
c      15-10-2007 : clear_screen voor alle systemen nu het zelfde 
c      19-11-2007 : poule 7 afb=6 & helekomp=3 tel 3 wed er bij.
c      05-12-2007 : Firefox kent geen Courier alleen Courier New
c      14-12-2007 : poule 6,7 naar idee van Peter Baas
c      21-12-2007 : test op J|M gesplitste poules = poulSmat(i)
c      26-12-2007 : opt alleen als winst > 5% bloktijd
c      30-12-2007 : inschr geb 00 toegestaan .
c      19-01-2008 : Ompoulen tegen betaling op kaartje .
c      19-01-2008 : weging cmd direct op naam = .
c      30-01-2008 : plaats in web site krant
c      24-02-2008 : headAd opgeruimt , ZoekLid gewijzigd
c      01-03-2008 : invoer eMail strip spatie's
c      03-03-2008 : weging J|N , enter geen wijziging .
c      03-03-2008 : kor geld naar 00 -> data.f
c      03-03-2008 : kor ind-mode default M -> head.f
c      15-03-2008 : eMail in normaal print
c      17-04-2008 : cp850 as character code into browser
c      19-10-2008 : dialoog lidnummer verwijderd als -n is gegeven
c      31-10-2008 : eMail adres naar max 50 char (thea-diever) 
c      03-11-2008 : lege poule's uit selectie gehaald .
c      10-11-2008 : daglimit variabel -dl
c      06-12-2008 : kaartjes geslacht voluit
c      12-01-2009 : geb geen 0000xx meer (data.f/lid.f/sys.f/sort.f)
c      13-01-2009 : res JBN gewijzigd (write geeft fout bij inuse file)
c      25-01-2009 : komp to Linux .bat verwijderd .
c      20-04-2009 : e->o kan zoeken op eMail m.b.v. @ in zoektext
c      09-05-2009 : Prijs splitsing in Hex-Dec
c      25-08-2009 : meedoen geeft juiste jaar in deelnemerbestand
c      02-09-2009 : mail optie : alleen betaalde org's
c      07-09-2009 : con2mill gewijzigd leeftijd nu van 00:99 t.m 2099
c      16-09-2009 : Geen Armklemmen toegevoegd . key -/+ k
c            : dit wordt niet opgeslagen i.v.m. bandconversie
c      05-10-2009 : errorcheck op deelname is error in UPDATE
c      18-10-2009 : poule header printout gewijzigd .
c      22-01-2010 : Check poule/deelnemer aantal geen hex conveert
c      08-02-2010 : parameter -j , voor krant .
c      01-03-2010 : poule met 1 deelnemer weergeven .
c      09-03-2010 : afbreken scherm uitvoer (printstop(),printesc())
c      22-05-2010 : rare fout in bas.f niet open dev=6
c      02-08-2010 : enkel/block/alle poules indeling gelijk
c      12-08-2010 : key c,t,n in head(1)(11:11)
c      16-08-2010 : korrectie op milliumkoversie i.v.m. oude bestanden
c      13-09-2010 : poule afb , lege verenigingen verwijderd
c      06-10-2010 : J/M tyd cor. ook voor Mix mode
c      05-11-2010 : -b zonder parameter om batch bewerking te doen .
c      07-11-2010 : geen deelnemers meer naar gespeelde poules
c      07-11-2010 : multi vrije matten werden niet gelezen .
c      08-01-2011 : invoer geld xx,xx mag nu (komma moet)
c      20-02-2011 : leeftijd in single genormmeerd naar 21
c      05-03-2011 : kaart.top moet in werkfolder staan
c      23-03-2011 : Flag togle a3/a4 printer
c      04-04-2011 : sponser op kaartje (SPONS.TXT)
c      09-09-2011 : opt fout als blok/db alleen matten had 6-12
c      15-10-2011 : IBF verdeling niet te lezen .
c      05-04-2012 : Bekerpunten gewijzigd (idee Julian Baas)
c      26-09-2012 : Krant fout als pa3a4 flag staat
c      16-11-2012 : B->T geen juiste aantalen na 1x (****)
c      10-01-2013 : Armklemmen niet toegestaan bij -15 .
c      11-02-2013 : Houdgreep gewijzigd in 20 sec .
c      12-03-2013 : Alt-poule met gelijke gew/leeftyd GEEN linked .
c verwijderd 23-05-2013 : geen plaatsing in al gespeelde poules (lid.f)
c      25-11-2013 : c->p geen verwijdering zelfde leeft/gewicht .
c      28-11-2013 : Store/restore gewicht gaf 0 .
c      16-12-2013 : If batchmode geen Pa3a4 flag . (Veendam)
c werkt niet 28-03-2014 : Gelijke nummer bij verdeling nu mogelijk (Bartje)
c      01-04-2014 : pa3a4 aangepast voor MFD printer Stiens .
c      13-04-2014 : "autogen" text verwijderd uit block/poule print.
c      19-11-2014 : elim splitsing in mix mode
c      21-11-2014 : list.con strip cr voor linux
c      25-11-2014 : default filenames in upper case
c      25-11-2014 : empty file handling
c      15-12-2014 : Tag afhandeling verbeterd
c      23-12-2014 : Linux files upper/lower -> upper
c      25-02-2015 : Zamenvoegen +21 verwijderd 
c      29-09-2015 : elim splitsing in mix mode verbeterd
c      01-10-2015 : fupperc (sort.f) foutje .
c      01-11-2015 : strip cr (linux) in ponser.txt
c      10-11-2015 : del in sort moet sysdel zijn i.v.m. linux
c      07-12-2015 : grap.f backspace gewijzigd .
c             vertalen met GFortran geen truncat error meer .
c      14-12-2015 : sing.f gewicht - en + bepaald op 25% boven/onder gr
c      16-12-2015 : PE (testfd.f) zodat x:e de ruimte tussen x en e is .
c      16-12-2015 : de poules 0 verwijderd uit zoekpoule
c      25-01-2016 : text fout in sing.f , ij12 tabel fout
c      25-01-2016 : gebjaar -> leeftijd lid.f 1051,1671
c                       grap.f 1161   
c      25-01-2016 : poul.f verwijderd .   
c      10-02-2016 : prijzen voor 4 ook meedoen in de medailles  
c      14-02-2016 : incombetibel data notatie data.f (alleen j12) 
c      22-08-2016 : < gedraagt zich als <!-- in HTML (alleen j12)
c      22-08-2016 : inquire kan geen wildcards detekteren .

Overige : (zie ook STARTME)
---------

    1) leeftijden zijn gelding van 79 jaar tot 1 jaar
    2) millinium opgelost tot 2080 .
    3) dos dpmi,emu387 zijn niet nodig onder win95/98/2000/XP/VISTA en Linux .
    4) Laser printer hebben soms eenkeer een exstra code nodig (head.prn)
     "esc (10U" (z.g.n. PC-8 character set) . 
     Dit wordt gedaan in head.prn tevens wordt hier de pagina grote bepaald .
     Er wordt vanuit gegaan de de printer PCL5/PCL6 compatibel is .
    5) in lprint.bat wordt geregeld hoe geprint kan worden .
     a) dos/win95 moet de print opdracht zijn print klad lpt1: (RAW printer) .
     b) win95/98/XP/VISTA  gebruikt de printer d.m.v. xlprint klad (RAW printer) .
     c) win98/XP/VISTA gaan de file's j11.htm,j12.htm naar de Browser .
    6) win98/XP/VISTA kan ook de Browser gebruiken om te printen .
     Linux kan gebruik maken van Monzilla , Netscape of Conquador .
 
Lees ook : USERJ11
----------

Groetjes : Menno . (tel/fax : 050-3013383 , eMail : menno@fwn.rug.nl )