Judo Tournooi Programma

Inhoud


Inleiding

(Versie juli 2003 M.S.Ter Haseborg dd 16-10-1999/03-06-2004/06-12-2004/26-03-2005/13-07-06/08-02-10/16-08-10/30-03-11/06-05-11) Wat moet de TO (=Tournooi Organisatie) eigenlijk omvatten ? Ik denk op grond van ervaring de volgende stappen . TO := VOORBEREIDING UITVOERING . Voorafgaand aan de toernooidag zijn de volgende akties nodig: VOORBEREIDING := UITNODIGEN INVOEREN INDELEN VERSPREIDEN OMPOULEN. Op de tournooidag zijn de volgende akties nodig (meestal meerdere malen) : UITVOERING := WEGEN POULCORRECTIE POULAFBEELDEN RESULTATEN . Geintereseerd in de oorsprong ? Lees dit dan eens

Opstarten

Zorg ervoor dat ansi.sys in je config.sys staat (anders krijg je vreemde tekens in het beeld). J11 of J11 <bestandsnaam> In de VOORBEREIDING wordt gewerkt met <bestandsnaam>.DEL In de UITVOERING wordt gewerkt met <bestandsnaam>.HAD HAD bestanden hebben voorrang boven DEL bestanden , je kunt het systeem forceren door als bestandsnaam OOK de extentie mee tegeven. BEDENK dat alle bewerkingen in het geheugen gebeuren d.w.z. als je bij het verlaten van het programma ze NIET bewaard de wijzigingen ECHT weg zijn ! Het openingsmenu is voor beide werkfasen het zelfde alleen de submenus zijn verschillend .

Menu structuur.

             
Het openings menu bevat

Niet ingedeeld bestand

Ingedeeld bestand     
EDITOR
: hieronder dit menu kun je allerlei gegevens wijzigen of toevoegen .
POULE'S
: dit menu is afhangkelijk van de werkfase . (of indelen of pouleafbeeldingen)
RESULTATEN
: alleen in de werkfase UITVOERING
INFO
: geeft allerlei vormen van informatie
BESTAND
: doet bewerkingen op het gehele bestand
VERLATEN
: zal wel duidelijk zijn
 

 
EDITOR submenu's bevat
 ORG'S
: wijzigen en toevoegen van verenigingen of sportscholen
 LEDEN
: wijzigen van gegevens t.a.v. deelnemers
 AANHEF
: wijzigen van tournooigegevens EN inittiering van een tournooi
 POULES
: wijzigen van poule gegevens
UITVOERING
 RESULTATEN
: invoeren van de behaalde resultaten
 
POULE'S submenu's bevat
VOORBEREIDING
 INPOULEN
: maakt een pouleverdeling en deeld deelnemers in in poules , maakt poule/mat/tyd indeling
 SETUP
: maakt een normverdeling voor de pouleverdeling
 
UITVOERING
 POULEAFB.
: geeft de poule afbeelding voor 1 gevraagde poule
 BLOKAFB.
: geeft de poule afbeeldingen per tyd's blok
 TYDSVERLOOP
: laat het tydsverloop zien
 POULES
: geeft een afbeelding van ALLE poules van het toernooi
 WEGING
: wegen van deelnemers
 OPTIMIZE(Hiden)
: blok optimalisering (zie : Herplaatsing)
 
RESULTATEN submenus bevat
UITVOERING
 POULES
: resultaten per poule of alle poule's
 ORGANISATIE
: resultaten van de deelnemers van (alle) organisatie('s)
 BESTEORG
: ranking van de meest succesvolle organisatie (zie : BestOrg.doc)
 BEKER
: stand i.v.m. beker uitreiking
 
INFO submenu's bevat
 BETALING
: wie wat wel en niet en hoeveel moeten betalen
 VERDELING
: hoe de deelnemers zijn verdeeld opgrond van de normverdeling
 GEENLID
: wie allemaal geen lid van de bond zijn
 DANGRAAD
: wie in aanmerking willen komen voor dangraadpunten
 
UITVOERING
 OMPOULERS
: wie allemaal van poule zijn veranderd
 
BESTAND submenu's bevat
 CHECKING
: hier word gekeken naar allerlei mogelijke fouten
 TOURNOOI
: geeft informate over tournooi en deelnemers
 
VOORBEREIDING
 OPRUIMEN
: verwijderen van deelnemers die telang alniet meer meegedaan hebben
 INIT
: zet deelname op NEE voor het hele bestand . 
 
 
UITVOERING
 WEEGLIJSTEN
: maken van weeglijsten voor de weging
 KRANT
: maken van een programma boekje
 KAARTJE & BRIEVEN
: maken van kaartjes en/of (coach)brieven (per Organisatie of alles)
 
VERLATEN submenu's bevat
 BEWAREN
: bestand opslaan
 EXIT
: totziens

Aantal van de submenu's hebben zelf ook weer menu's
EDITOR->ORGS submenu's
 ZOEKEN
: zoeken naar een organisatie
 TOEVOEGEN
: toevoegen van een organisatie
 
EDITOR->LID submenu's
 ZOEKEN
: zoeken naar een deelnemer
 TOEVOEGEN
: toevoegen van een deelnemer
 
 
EDITOR->POULE submenu's 
 ZOEKEN
: zoeken naar een poule
 TOEVOEGEN
: toevoegen van een poule

 
EDITOR->AANHEF submenu's 


 AANHEF
: hoe het tournooi heet ,wanneer ,wat het kost e.d.
 DEELNAME
: leeftijds grensen deelnemers
 POULE'S
: instellingen poule systeem
 ADRESORG
: afzender van de tournooi organisatie
 PRINTER
: is een RAMP!
 MAILER
: mail instellingen
 FLAGS(hidden)
: wijzigen van toestands flags

Er zijn ook menu's die alleen gegeven zijn bij bepaalde aktie's .
EDIT->ORGS->ZOEKEN & ook daadwerkelijk gevonden geeft :
  ORGANISATIE
: aansluit nummer , naam organisatie
   
: wie de kontakt persoon is
   
: wat er betaald is
  LEDEN
: wijziging / toevoegen van leden aan de organisatie
 
EDIT->LEDEN->ZOEKEN & ook daadwerkelijk gevonden geeft :
  DEELNAME
: gewicht band e.d.
   
: persoonlijke gegevens zoals naam geboortedatum e.d.
  POULAFBEELDING
: geeft de poule van de deelnemer .
  ALTERNATIEF
: Geeft de mogelijke plaatsing in een andere poule .
  ORG
: verplaatsen van de ene naar de andere organisatie
 
EDIT->POULE->ZOEKEN & ook daadwerkelijk gevonden geeft :
  Deelname
: geb.jaar & gewicht's grensen , wedstrijd systeem
  Mat&Wedstrijd
: mat nummer en aanvang , weging's tyden
 
EDIT->RESULTATEN & ook daadwerkelijk gevonden geeft :
 
: geef de nummers 1,2,3,4 of 1,2,3,3
 (alleen eerste drie letter voornaam)

INSTELLINGEN POULE SYSTEEM : VOORBEREIDING UITVOERING De instellingen voor het poule systeem kent 12 optie's Ompoulen
Men kan op de deelnemers kaarten meedelen of er niet wordt omgepouled op de tournooi dag . Optie is dan N . Wil je het niet expliciet vermelden geef dan M .
Poule Splitsing
De optie B geeftaan dat te grote poules gesplits worden op banden . Terwijl de optie O de splitsing doet op grond van Organisaties's .
Poule Systeem
Hiermee wordt het tespelen poulesyteem opgegeven . Standaard staat dit in HalveKompetitie (Optie is H) . De optie E zet het in eliminatie met herkansing winnaar verliezers ronde (v.b. District Kampioenschap) . De optie N zet het in eliminatie met als uitkomst 1,2,3,3 (v.b. Nat. Kampioenschap) . (Overigens zijn deze optie's overrulebaar door gegevens in poule.vrd)
Finale Systeem Halvekompetie
Standaard wordt de gehele finale in een halve kompetitie gespeeld . De optie K zet alles in kruisfinales De optie A geeft dat iedere poule een kruisfinale krijgt .
Poul Afbeelding
De optie B geeft de mogelijkeheid een zwart blokje tegebruiken . Dit werkt alleen bij PCL printer . Voor alle andere gevallen geef de optie X wat gebruikt maakt van de letter X .
Poule HeleKompetitie
Hierbij wordt opgegeven tot welke poulegrote een helekompetie wordt gespeeld . Dit of voor een poule van 2 of voor poules's van 2, 3 gelden . Het side effect van helekompetitie op 3 is dat poule's van 7 verdeeld in voorronden van 4 en 3 deelnemers . De voorronde met 3 deelnemers ook in een helekompetie gaat spelen .
Poule grote
Hiermee wordt ingesteeld wat de max poulegrote in de voorronden wordt . Men kan kiezen tussen 5 , 6 , 7 deelnemers .
Poule maximum
Het poule maximum voor halve kompetie is 5, 6, 7, 10, 12, 15 . De keuze heeft invloed op of met de gekozen Poule grote . Bij 5, 6, 7 wordt de poulegrote gelijk aan poulemaximum gemaakt . Bij 10, 12, 15 wordt : bij een poulegrote 5 een verdeling op veelvouden van 5 genomen . bij een poulegrote 6 een verdeling op 6 genomen behalve bij 12 deze wordt 4, 4, 4 . bij een poulegrote 7 een verdeling op 7 genomen bij 12 wordt dit 6, 6 . Voor eliminatie geldt 16, 32, 64 .
Weging
De optie Handmatig geeft aan dat er met weeglijsten wordt gewerkt . De optie M.b.v. betekend dat de komputer gebruikt wordt bij/tydens de weging .
Mat Indeling
Hier zijn 4 optie's : Mixed Mode - Optimale indeling per mat-type/wedstrijd-tyd . Doorpoulebaar - Indeling welke ompoulen op de dag zelf bijna altijd mogelijk maakt . Blok Mode - Indeling naar mat-type (gooit mogelijk wedstrijdtijden doorelkaar) . 0 Mat mode - zelfde als Blokmode maar zet alle deelnemers op 1 mat . De mat indeling geschied nu na de weging .

INPOULEN : (zie ook Poule.doc) VOORBEREIDING Dit kan op drie manieren 1) relatief
Invoer is een raam van leeftijd / gewichts (band/klasse) afspraken (de verdeling) hieruit wordt een poule indeling gemaakt . { verdelings_bestand = NORM.VRD }
 Indeling voor de meisjes 
 Leeftijden -> 6 8 10 12 14 16 18 
 Gewichten -> 20 22 24 27 30 33 36 40 44 48 52 56 61 66 72 78
 Leeftyd afb-> 5 12      Gewicht afb-> 0 99
 Indeling  -> Band       Verdeling ->     
 Poule sys -> H        Poule afb -> 6
 Poule max -> 12        Poule min -> 3
 Indeling voor de jongens 
 Leeftijden -> 6 8 10 12 14 16 18 
 Gewichten -> 20 22 24 27 30 33 36 40 44 48 52 56 61 66 72 78
 Leeftyd afb-> 5 12      Gewicht afb-> 0 99
 Indeling  -> Band       Verdeling ->     
 Poule sys -> H        Poule afb -> 6
 Poule max -> 12        Poule min -> 3
		 ect.

2) absoluut
Invoer is een poule verdeling (vaak is de opzet dat deze gegeven verdeling niet mag OF kan worden gewijzigd . (b.v. district kampioen schappen) ) { indelings_bestand = POULE.VRD : bestands_opbouw : linked , geslacht , poulenummer , leeftyd_min , leeftyd_max , gewicht_min , gewicht_max , subindeling , aantal in de poule , aantal deelnemers per graad/klasse wedstrijd duur , mat type }
   -m028 6 7 21 22 Grd=(    ) 1( 0 0 0 0 0 0 0 1) 
   m000 16 17 40 44 Grd=(    ) 1( 0 0 0 1 0 0 0 0) 3 min. Mt=3
   j028 6 6 19 22 Grd=(    ) 5( 0 0 0 0 0 0 2 3) 2 min. Mt=2
Bij het zelf maken van een POULE.VRD zijn de volgende gegevens minimaal van toepassing : j028 6 6 19 22 De wedstrijd duur wordt indien niet gegeven zelf gemaakt default is 2 min voor onder 12 jaar en 3 min voor boven 12 jaar . Mat type wordt default gelijk aan de wedstijd duur . (De text is fix qua positie .)
3) interactief
Als vorens te kunnen gaan indelen moet uit wel of geen leeftijd's optimalisatie . Ingeval van leeftijds optimalisatie wordt over 1 gewichtsgroep getracht de leeftijden zo evenwichtig mogelijk (qua aantallen) te verdelen .
Voorbeeld voor +12 , links de opgaven met JBN verdeling , recht de gemaakte oplossing . ->
Er wordt dan in twee leeftijdsgroepen ingedeeld teweten -12 en (+)12 jaar .
Men kan een poule selekteren door : j 8 34 tegeven wat wil zeggen geef j(ongens) 8(jaar) 34(kilo) . Men kan de poulegrensen wijzigen door optegeven : 8,9,30,35 Wat wil zeggen neem 8 t/m 9 jaar met de gewichten 30 t/m 35 kilo . Bij het verlaten worden voor de deelnemers -12 jaar de niet ingedeelde deelnemers ingepouled in het tegenovergestelde geslacht .
-> Er wordt niet automatisch een verdeling over banden gemaakt , dit moet met de hand worden gedaan . (Of door bij Instellingen poule's de PouleSplitsing op band te zetten i.p.v. org's .)
SetUp
Als vorens men kan gaan indelen moet je bepalen hoe je de poule's wil gaan maken . Dit kan door te kiezen uit een relative of absolute verdeling . Er zijn een aantal verdeling geven voor beide katerorieen . Denk er ook om dat je bij de aanhef nog een aantal gegevens op geeft betreffende hoe je denk dat je uiteindelijke poule's , metname de uitvoering , er uit moet gaan zien . Dit omvat gegevens als halve kompetitie , eliminatie , nat-eliminatie . Hoeveel prijzen ben je van plan te gaan uitrijken , e.d.

poule_toewijzing De deelnemers worden aan een poule definitie gehangen en krijgen het poule nummer . Als de poule geen nummer heeft wordt een uniek nummer gemaakt behalve voor die poules welke minder deelnemers bevat dan het poule_minimum is (default 2). poule_splitsing
 1. Tijdens het relatief maken van een indelings_bestand worden poules welke groter zijn dan het gegeven poul_maximum eerst gesplitst in leeftijd zijn deze nog tegroot dan in banden/klasse .
 2. In alle gevallen worden poules die meer deelnemers bevatten dan in poul_maximum is aangegeven gesplitst in meerdere gescheiden poules . Afhangkelijk van de optie 'Splisting' wordt deze gedaan op Org's of op Banden . Ingeval van 'Org's' worden de leden van de zelfde Org zover mogelijk uitelkaar gezet . Ingeval van 'Banden' worden de deelnemers bij hun eigen band ingedeeld met dien verstande dat bij veel deelnemers uit de zelfde Org gepoogd wordt deze in twee verschilde aanliggende poules te plaatsen als de poules tenminste de zelfde band hebben .
poule_mat (zie ook Poule Mat Toewijzing)
 1. Dopb Mode : Doorpoulebaar (hierbij is de kans maximaal dat een tezwaar kind nog geplaatst kan worden , z.g.n overpoulen)
 2. Mix Mode : Niet doorpoulebaar(hierbij is de kans klein dat er voor een te zwaar kind nog een poule aanwezig is) Alle mattypen worden tegelijkertyd gespeeld . methode 2) geeft een optimale mat : tyd verhouding dan methode 1) .
 3. BlokMode : Kan doorpoulebaar zijn . De tydsblokken worden berekend opgrond van de mattypen . (b.v. 2 is -12 , 3 is -15 , 4 is -18 en 5 +18) Hierbij kan gekozen worden voor een optie om op de dag zelf , na weging , een nieuwe mat indeling temaken voor een tyds_blok. Deze methode splitst poule , ingeval van eliminatie , over meerdere matten .
Bij het toewijzen van poules aan matten in Mix- en Blok-Mode wordt er voorgezorgd dat alleen poules met de zelfde wedstrijd tyd bijelkaar staan . Je kunt dus de volgende opdrachten geven :
U wenst te wijzigen : (Niets | Tyden | blokVolgorde | Blokken | Matten)
Met Tyden geef je de : aanvang weegtijd , tijd voor de prijsuitrijking , lunchtijd en weegtijd (alles in min.) Met blokVolgorde kun je de volgorde van de speelblokken veranderen , soms handig om de etens tijd wat beter te krijgen . Met Blokken kun je het aantal blokken wijzigen . Het programma rekend naar een optimaal blok aantal maar dat wil wel eens zeggen dat je 8 blokken krijgt . Dat is niet handig . Dan wijzig dat naar b.v. 4 of 5 . Met Matten kun je in
 1. In Mixmode de tijd verdeling wat symetrisch maken . Je dient eerst het mat-type te kiezen daarna kun je voor dat type het aantal matten wijzigen . Het aantal hoeft voor meerdere typen niet gelijk te zijn . Het programma veegd ze wel weer bijelkaar .
 2. In Doorpoulebare Mode (en in Blok mode) kies je hoeveel matten je terbeschikking hebt .

poule_plaatsing Hier onder wordt verstaan het plaatsen van de deelnemer in de poule . Er wordt gezorgt dat deelnemers behorend tot de zelfde organisatie zover mogelijk uit elkaar worden gezet . De volgorde van organisatie (loting) wordt bepaald door een randomgenerator welke als start de datum van het tournooi krijgt . Mochten er meerdere deelnemers van een organisatie in een halve/hele kompetitie staan dan moeten eerst de onderlinge wedstrijden worden gespeeld . poule_alternatief Men kan , metname als een deelnemer alleen is overgebleven in zijn poule , naar een alternatief zoeken . De regels voor dit zoeken is beberkt door : 1) Al gespeelde poule worden niet bekeken . 2) Voor onder 12 jaar geldt een gewicht verschil van 20% Voor boven 11 jaar geldt een gewicht verschil van 25% 3) Voor onder 12 jaar wordt een leeftyd verschil van max 3 jaar bekeken . Voor boven 11 jaar wordt een leeftyd verschil van max 4 jaar gebruikt. 4) Voor een 12 jarige wordt gekeken in de leeftyd 11 t/m 14 en voor 13 jaar en ouder geldt dat niet onder de 12 jarigen grens wordt gekeken . Voor 11 jaar en jonger wordt niet in de 12 jaar en ouder gekeken . De tabel geeft de mogelijke alternatieven weer van een max voordeel tot een max nadeel voor de deelnemer . (+ is voordeel en de - het nadeel , 0 geeft aan gelijkwaardig heid) Het toewijzen van een deelnemer aan een alternative poule geschied d.m.v. HardLink . HardLink Er bestaat een mogelijkheid een deelnemer toetewijzen aan een poule zonder dat er daarna getest wordt op de juistheid van de plaatsing . Op de weeglijst staat zo'n deelnemer vemeld met een gewicht +0kg . Een HardLink kunt u alleen verwijderen door eerst de deelnemer aftemelden . De optie wordt gebruik in alternatief . U kunt een individueel lid een HardLink geven m.b.v. L<poule_nummer> (zie Lid Optie) poule_afbeelding Maakt de poule visueel c.q. printbaar . Geeft zowel deelnemers als pouleafbeelding met wedstrijd volgorde . poule_blok_afbeelding Maakt alle poule's behorend bij een dagdeel visueel c.q. printbaar . Bekijkt of een gesplitste poule , indien ze op de zelfde mat staan , weer is zamentevoegen tot een poule . Indien een poule gesplitst is worden , indien ze op de zelfde mat staan , de deelnemers opnieuw geplaatst teneinde een evenredige poule grote te krijgen . Maakt , indien Mat0 optie is gekozen , een nieuwe mat indeling . Weging De weging wordt gedaan per dag_deel (tyds_blok)
 1. weging m.b.v. weeglijsten (Deelnemers makeren (b.v. viltstift) als ze goed op gewicht zijn .) Vul hier de resultaten van de weging in .
 2. weging m.b.v. een computersysteem . (Deelnemers uit latere tyd_blokken kunnen wel worden gewogen .)
Het sluiten van de weging betekend dat alle NIET gewogen en te zware deelnemers uit de poule's worden verwijderd . (zie ook poule_blok_afbeelding) Blok Mat herplaatsing Na ompoulen (wijzigd gemiddeld 10%) en na weging (uitval ongeveer 10%) kan de poule mat indeling sterk zijn gewijzigd . Om inzicht in de wijzigingen te krijgen en om een advies te krijgen over hoe een blok beter kan worden gespeeld is een optimalisatie toegevoegd . Met de opdracht O in het menu Poule kunt u een blok aangeven . Het resultaat geeft aan hoevel tijd winst er gemaakt kan worden , hoe klein het tijds verschil kan worden . De verschil in tijd tussen de matten is van 42 minuten gedaald naar 8 minuten . De tijd winst is 22 minuten . Dit wordt berijkt door de geadviseerde matten te verplaatsen .
Printen In EDIT -> AANHEF -> PRINTER kunt u kiezen tussen 3 print formaten.
 1. RAW mode . Deze geeft text op een regel lengte van 132 characters . (of wel geschikt voor lineprinters c.q. kettingprinters)
 2. HP mode . Dit is feitelijk de PCL5 code . Geschikt voor laser printers .
 3. BROWSER mode . Dit geeft een HTML code en maakt gebruik van uw internetbrowser .
Deze formaten worden ook gebruikt als u de gegevens bewaard
eMail's Als bij de invoer de organisatie's voorzien zijn van een eMail adres dan kunnen de kaartjes en brief verstuurd worden per mail alsmede een betalings herinnering . Daartoe moet je als eerste een bestand makemail.ini maken . Dit kun doen via 'Edit -> Aanhef -> Mailer' . ( Waarin jouw eMail adres staat en het IP nummer of naam van je SMTP server gevolgd door dubbelepunt portnummer (gewoonlijk :25) . ) De opgetreden fout staat in mbody.txt (server response) .
Kaartjes
In de opdracht BESTAND -> KAARTJES wordt , als er een mail mogelijkheid is , gevraagd of je post en mail wilt scheiden . Als je ja zegt dan worden de poststukken geprint of opgeslagen . De mailstukken worden opgeslagen in een bestand mail.lst plus voor iedere organisatie een bestand KM----.HTM en een BM----.HTM (Onafhangkelijk van de printer instelling) . Zelf moet je een bestand br.txt maken wat een begeleidend schrijven wordt . Voorbeeld br.txt :
  Aan : $ Hiebij , in de bijlagen , de deelnemerskaartjes en de brief met deelnemers . Let op Ompoule datum is $ $ . Groetjes de Organisatie P.S. Past het niet op je printer : zet de pagina limiets op 0 . Heb je heel veel problemen : bel Menno 050-3013383
Om de eMail te versturen geef je de opdracht mailj11 . Dit kan afhangkelijk van de hoeveelheid mail's en je verbindings snelheid vrijlang duren . Je ziet steeds welke mail wordt verstuurd , mocht er een fout optreden dan stopt de verzending . De nog te versturen eMails worden geschreven mail.lst .
Betalingen
In de opdracht INFO -> BETALING -> BEWAREN wordt gevraagd of je de herinneringen per eMail wilt versturen . Als je ja zegt worden de herinneringen opgeslagen in het bestand mail.lst . Degene die geen eMail hebben worden opgeslagen in geld.lst of geld.htm . Zelf moet je een bestand bet.txt maken wat een begeleidend schrijven wordt . Voorbeeld bet.txt :
  Aan $ Tot op $ hebben wij van U ontvangen $ euro . Wij verwachten van U te ontvangen $ euro . Hoe denkt U dit optelossen ? Groeten de Penningmeester .
Om de eMail te versturen geef je de opdracht mailbet .
Uitnodigingen
Hiertoe moet je een bestand BRUIT.TXT maken . Voorbeeld BRUIT.TXT :
  Aan $ Hiebij , in de bijlagen , de Uitnodiging voor het 'Uw Tournooi' . Groeten namens Uw Organisatie een naam (tournooicommissie).
En je moet een bestand MAIL.LST maken welke de eMail-adressen bevat . De eerste regel moet bestaan uit : BRIEF Uitnodiging mijn tournooi , uitnodiging-bestand ,inschrijfing-bestand . Daarna de vereniging in de vorm van : aansluitnummer , naam , eMail-adres . Voorbeeld MAIL.LST :
  BRIEF Uitnodiging 30e Bartje Tournooi , uBartje2006.doc , iBartje2006.doc 1004,BAKERU,bakerujudoclub@cs.com 1028,Bakker,ellengesinus@hotmail.com 1200,Bruinsma,info@bruinsmasport.nl
Het script MAILBR kan je uitnodigingen dan versturen . Een wat interactiver script is MAILUIT . Dit geeft de mogelijkheid de bestanden te maken en te wijzigen .

Overzicht eMail struktuur .Web Publicatie's Dit werk alleen als de printer in Browser mode staat !
 1. Geven van deelnemerslijsten : Bestand->Tournooi_info->Bewaren geeft REPORT.HTM
 2. Geven van poule lijsten : Bestand->kRant->Bewaren geeft KRANT.HTM , INDELING.HTM
 3. Geven van resultaten : Resultaten->Poules->Bewaren geeft RESPOUL.HTM , RESORG.HTM
Deze file's kun je uploaden nadat je in je homepagina de nodige link's hebt aangebracht . bv: <a href=KRANT.HTM>deelnemers</a> . KRANT.HTM bevat een link naar INDELING.HTM . Zo ook bevat RESPOUL.HTM een link naar RESORG.HTM .
Web Inschrijven Eigenlijk heeft dit niets met het JTP temaken , maar kan het leven wel iets makelijker maken . Voor de achtergronden lees dit maar eens . Hiertoe staan je uitnodigingen en inschrijfformulieren op een WebServer . Deze WebServer houd de gedane inschrijvingen bij en geeft aan de inschrijver een bevestiging . Aan de organisatie wordt meegedeeld wie hebben ingeschreven plus twee bijlagen . Teweten een <tournooi>.csv en een POSTDATA.ATT . Het bestand <tournooi>.csv is de accumulatie van alle deelnemers . Het bestand POSTDATA.ATT bevat alleen de inschrijving van de organisatie . U kunt de deelnemers op twee manieren toevoegen :
 1. Per inschrijving : Daarvoor moet U de bijlage POSTDATA.ATT toekennen aan het programma con2post . Hierdoor worden de deelnemers gelijk toegevoegd aan uw tournooibestand .
 2. Alle inschrijvingen : Daartoe moet U het bestand <tournooi>.csv brengen naar de plaats waar ook U <tournooi>.DEL staat . Open een textconsole (dosbox,cmd,rtvx) ga naar de plaat waar Uw <tournooi>.DEL staat en start load2del <toernooi> . Zijn alle deelnemers ingevoerd , verwijder dan <tournooi>.csv ! Wat nu nog aan inschrijving binnen komt kunt U toevoegen volgens methode 1 .

Deelnemers Kaart De deelnemers kaart heeft naast de gegevens omtrend de deelnemer nog de mogelijkheid enige regels zelf te kunnen gebruiken . Bij niet gebruiken van deze mogelijkheden staat er standaard in de Top regel :
***---- J.B.N. Noord ----***
en in de End regel :
***------------------------------------------------------***
Je kunt de Top regel wijzigen door een bestand TOPKAART.TXT te maken en in je WERK folder te zetten . Dit bestand bestaat uit 2 regel (max 22 characters per regel) . De eerste regel is voor de linkerkant de tweede regel is de voor de rechter kant van de Top regel . Je kunt Top en End regel wijzigen en gebruiken om b.v je sponsoren te vermelden . Hiertoe moet je een bestand SPONS.TXT maken . De eerste regel bevat dan je hoofdsponsor . De volgende regels de mat sponsoren . (regels max 44 characters en max 20 matten) . Als je alleen een hoofdsponsor hebt geef je alleen 1 regel , heb je alleen matsponsoren dan laat je de eerste regel leeg (spatie) . Voor dit laatste geval geld dat dan weer gezocht wordt of er ook nog een TOPKAART.TXT bestaat en wordt deze bebruikt .
Top regel --->***---- HoofdSponsor : Ik zelf ----***
*** 23-03-2014 de "Kampioenen" ***
D Sportcomplex "Kareltje"
E Straat 1, 9000 PP Alhier
E
L K
N Deelnemer : Jantien Klaassen A
E Meisje Geb.Jaar '97 Gew. 63Kg Gew.Klasse(63) -78Kg A
M Ver./Sportsch.: Ons genoegen R
E T
R Gewicht Onjuist ? VOOR 16-04-'11 Bel : je Coach <-- telefoon/coach
S <-- DanGraad text
!!Poule m 17 Mat 3 Weging 8.00- 8.30h Aanv. 9.00h!!
*** ***<-- Ompoule text 
End regel --->***-------- MatSponsor : Firma List en bedrog -----------***

FAQ 
Y2K      
: tot 2040 (zie testsys.f -> con2mill_year : shifting_year=40)
geboorte datum 
: dag-maand-jaar b.v. 021289 is 2 dec 1989 ,
 minimaal het jaar b.v. 89 is dus 1989 , 05 is 2005
 Uitzondering is het jaar 2000 U moet altyd een dag-maand-jaar opgeven ! (vb 010100)
deelnemer naam 
: als de naam in kleine letter wordt gegeven dan wordt
 voor de voornaam de eerste letter van links een hoofdletter,
 bij de achternaam de eerste van rechts in de tekst .
banden     
: mag in kyu of in (de eerste 2 letters van) de bandkleur .
organisatie  
: zoeken is hoofdletter gevoelig .
shorts_cuts  
: is een snelle methode om opdrachten tegeven .
Lid Optie's  
: Inplaats van een Optie (bij lid edit) tegeven zijn er de volgende opdrachten
 <gewicht> | Bekerpunten | Dangraadpunten | Link<nummer> | <n>Kyu | <n>Dan |
 <kb> kleur band = wi,ge,or,gr,bl,br,zw | <xxxxxx> 6 cyferig lidnummer | <n>E prijs
 Men mag meerdere optie geven gescheiden door een spatie .
 Een gewicht als 00 zet deelname op nee is gelijk aan afmelden .
 V.b. zet gewicht op 56 kg , geef Danpunten en een 3kyu -> 56 d 3k
     geef het lid nummer en een blauwe band en 3e prijs-> 304789 bl 3e
 (volgorde is niet belangrijk)
Niet gedocumenteerd
: Batch opdrachten : J11 <filename> -b -c genereerd uitslagen in CSV formaat JBN .
 Batch opdrachten : J11 <filename> -b -r genereerd uitslagen in CSV formaat .
 Batch opdrachten : J11 <filename> -b < command_file (opdrachten) .
 Commandline : J11 <filename> -c : forseerd de prijzen naar 1,2,3,4 (t.b.v DK's)
 Commandline : lidnummer test default -n uit , +n aan .
 Commandline : Armklemmen default -k , Nat/Dist +k .
 Commandline : Ompoulen per telefoon default +t , -t ompoulen via coach .
 Commandline : -j leeftijd-grens , voor afbeelding poule indeling in de krant .
 Ingedeelde bestanden B->I mapped poules naar matten opnieuw (Weet Wat Je Doet!)
 Optie Flags : Via A(anhef) -> F(lags) zijn speciale optie te zetten .
 Toelichting bij de deelnemers brief kan gezet worden in een bestand NOTE.BRF .

Hopelijk heeft u hier iets aan , nader kommentaar is welkom
Menno S. Ter Haseborg