poule - mat - tyd Bepaling

Inhoud


Inleiding

(Versie juli 2003 (02-07-04/15-09-04) M.S.Ter Haseborg ) Hopelijk wordt het niet te technisch , maar het moet er nu maar eens van komen . Maar laten we beginnen met te stellen dat een tournooi bestaat uit K poule's . Van ieder poule moet gegeven zijn hoeveel tyd het kost deze spelen . Hoe deze bepaald wordt , beter gezegd , waar deze tyd allemaal van afhangkelijk is komt later wel . Het probleem is nu om K poule met verschillende tyden T over N matten te verdelen met als doel zomin mogelijk matten te gebruiken binnen een minimale tyd . Let wel het product (aantal)matten maal (benodigde)tyd is constant . Dit komt omdat je per mat ongeveer 10 judoka's per uur kunt verwerken . (Dit betekend dat als je 8 matten hebt en 7 uur effectieve speeltyd(9.00h-17.00h) , je ongeveer 560 deelnemers kunt verwerken)

Gestel ik heb 3 matten en 7 poule dan zou een tyd verdeling als volgt kunnen uitzien :

->Tyd
mat 1 Poule 1 Poule 4 Poule 7  
mat 2 Poule 2 Poule 5
mat 3 Poule 3 Poule 6

Een andere voorstelling is het plaatje te draaien , n.l te kijken langs de matten i.p.v. de tyd .

->matten
 Poule 1poule 2Poule 3
 Poule 4
Tyd
 Poule 7Poule 5
   Poule 6

Ik berijk dit door alle poule te sorteren van langste naar korste tyds duur . Neem dat N matten en plaats daarop de poule's uit de gesorteerde rij . Neem een poule uit de overgebleven poule's tel deze op bij de kleinste en sorteer de lijst opnieuw . Herhaal dit totdat de lijst van overgebleven poule's leeg is .

voorbeeld (20 poule's op 9 matten)

totale rij is (gesorteerd) 156 108 102 84 84 72 48 48 36 | 36 30 30 30 30 30 18 18 18 18 9 er wordt nu een rij van oplopende tyden van gemaakt . 36 48 48 72 84 84 102 108 156 -> sorteer (level 1) 72 48 48 72 84 84 102 108 156 -> sorteer 36 78 48 72 72 84 84 102 108 156 30 78 72 72 78 84 84 102 108 156 30 102 72 78 78 84 84 102 108 156 30 102 78 78 84 84 102 102 108 156 30 108 78 84 84 102 102 102 108 156 30 96 84 84 102 102 102 108 108 156 18 102 84 96 102 102 102 108 108 156 18 102 96 102 102 102 102 108 108 156 18 114 102 102 102 102 102 108 108 156 18 111 102 102 102 102 108 108 114 156 9 102 102 102 102 108 108 111 114 156 (2 2 2 2 2 3 4 2 1) levels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mat
De levels geven aan hoeveel poule's er op de desbetrevende mat zijn geplaatst . Er zijn meerdere benadering van deze methode de een geeft een geringener aantal levels maar de tydspreiding in het tydsblok wordt veel groter . De andere methode geeft een optimalere packing maar dit blijkt in praktijk (na ompouling en weging) een onevenwichtige dag indeling tegeven omdat de tydsblokken sterk gaan fluctueren .

Poule afhangkelijkheid

In voorgaande zijn we er vanuit gegaan dat alle poule's gelijk zijn . B.v. alleen Heren Senioren . In de praktijk hebben te maken met verschillende leeftijds groepen welk ieder hun eigen eisen hebben . B.v onder 12 jaar heeft een wedstrijd tijd van 2 min en een min. mat afmetting van 25 m2 . En de 12 - 16 jaringen hebben een wedstrijd tyd van 3 min en een min. mat afmeting van 36 m2 en voor 18 jaar en ouder geldt een min. mat afmeting van 49 m2 en een wedstrijd tijd varieerent van 3 tot max. 5 min . Om deze soorten te kunnen verwerking is aan ieder poule een gegeven Mat-Type toegevoegd . Dit Mat-Type kan een waarde hebben van 1 t/m 6 . Maar meestal worden de typen van 2 t/m 5 gebruikt .
    Te weten :
  1. voor jeugd <12 , 2 min , 25 m2
  2. voor jeugd <18 , 3 min , 36 m2
  3. voor jeugd ≥18 , 4 min , 49 m2
(Overigens zijn in het judo programma de wedstrijd-tyd en het mat-type niet gekoppeld .) Het betekend dat je het bovenstaande voorbeeld kunt betrekken op ieder Mat-Type . Het programma staat niet toe dat je in blok op 1 mat meerdere Mat-Type's kunt hebben ! Doe je dat wel dan is de kans groot dat je tafelbezitting gek wordt .

Tijds blokken

De meeste Tournooien die ik ken wordt de dag in een aantal tyds blokken verdeeld . (Natuurlijk zijn er ook andere benaderingen zoals in Duitsland gedaan wordt . Iedereen komt tussen 9.00-10.00h voor de inschrijving , wordt gewogen en ingedeeld . En dan waar afwachten wanneer je kunt spelen . 't is maar wat je leuk vind .) Een tydsblok kan drie vormen hebben .
a) Meerdere leeftyd categorieen spelen in 1 blok . b) Slecht 1 leeftyds categorie per blok . c) doorpoulebare plaatsing betekend zoveel mogelijk leeftijd's categorieen in 1 blok .
In a) wordt bedoeld meerder Mat-Typen tegelijk per blok , hetgeen ik paralel plaatsing noem . In b) wordt bedoeld een Mat-Type per blok , hetgeen ik seriele plaatsing noem . In c) wordt bedoeld dat er een maximale plaatsing gemaakt wordt zodanig dat het doorpoulebaar blijft . Dit wordt gedaan tweemaal seriele plaatsing toetepassen . De meeste tournooien gebruiken een paralel plaatsing omdat dit een evenredige verdeling van de bezoekers geeft . Dit i.v.m. parkeerplaatsen en tribunne kapaciteit . Het nadeel is wel dat de kans dat iemand die tezwaar is nog kan worden overgepouled klein is naarmate de dag vorderd . Voor tournooien die bij de uitnodiging als weten te vertellen hoelaat welke leeftydsgroep gaat spelen kunnen een seriele plaatsing gebruiken . Het voordeel is dat je de deelnemer altyd kunt overpoulen . Het nadeel is dat je wel heel zeker van je inschrijvingen moet zijn en dat de kans groot is dat je blokken krijgt die heel veel bezoekers met zich meebrengen en heel lang kunnen gaan duren . Het doorpoule plaatsing lijdt tot grote blok tyden met de kans op grote tyds verschillen per mat . Het is moeilijk te tunen daar de blok/mat indeling afhangelijk is van de verdeling in de leeftijds caterorie . Dat overpoulen is en blijft een discussie punt .
Ik ben de mening toegedaan dat op 'onderlinge' tournooien en vormen van beginners tournooien zoals Opstap , Dorpen , Oog tournooien men de deelnemers , metname de ouders , er op moet wijzen dat het gebruikelijk is je kind optegeven met een juist gewicht en er op te wijzen dat er een ompoule datum is . Waarna je ze maar moet zien te plaatsen .

Voor de andere tournooien ben ik de mening toegedaan het ompoulen op de tournooi dag zelf niet is toegestaan mits men drie tot vijf dagen voor het tournooi zijn gewicht kan wijzigen bij de tournooi-organisatie . Indien als organisatie geen gelegenheid tot ompoulen geeft is men verplicht op de dag zelf omtepoulen , wat een organisatorische ramp is ! ( Ongeveer moet 20% worden overgepouled )


Tijdsblok paralel plaatsen

Het paralel plaatsen houdin dat je meerdere Mat-Type gelijktydig laat spelen .
<--- dag ---> <--- blok ---><--- blok ---> eten <--- blok ---><--- blok ---> Mat Type 2 mat 1 ............ ............ ............ ............ mat 2 ............ ............ ............ ............ mat 3 ............ ............ ............ ............ Mat Type 3 mat 4 ............ ............ ............ ............ mat 5 ............ ............ ............ ............
Dit moet je afbeelden op een linieare lijst . D.w.z. voor Mat Type 2 geldt 3 matten en 4 blokken geeft een totaal van 12 matten als linieare lijst zoals in het voorbeeld is weergegeven . <--- blok ---><--- blok ---><--- blok ---><--- blok ---> < mat 1>< mat 2>< mat 3>< mat 1>< mat 2>< mat 3>< mat 1>< mat 2>< mat 3>< mat 1>< mat 3> Voor Mat Type 3 geldt dan 2 matten in 4 blokken geeft een linieare lijst voor 8 matten . <--- blok ---><--- blok ---><--- blok ---><--- blok ---> < mat 1 >< mat 2 >< mat 1 >< mat 2 >< mat 1 >< mat 2 >< mat 1 >< mat 2 > Het is de bedoeling dat een blok voor Mat-Type 2 en 3 ongeveer gelijke lang zijn . De blok duur wordt in hoofdzaak bepaald door de poule met de grootste speelduur . De blokken onderling zullen van een aflopende orde zijn .

Tijdsblok serieel plaatsen

Het serieel plaatsen houdin dat je een Mat-Type per blok speeld .
<--- dag ---> <--- blok ---><--- blok ---> eten <--- blok ---><--- blok ---> < Mat Type 2 >< Mat Type 5 > < Mat Type 4 >< Mat Type 3 > mat 1 ............ ............ ............ ............ mat 2 ............ ............ ............ ............ mat 3 ............ ............ ............ ............ mat 4 ............ ............ ............ ............ mat 5 ............ ............ ............ ............
Hier betekend het dat ieder Mat Type bestaat uit een linieare lijst van 5 matten . De blok tyden behoeven nu niet gelijk te zijn en zullen het ook nooit zijn . De blok duur wordt bepaald door het aantal deelnemers voor dit Mat-type .

Dag indeling

In beginsel worden de blokken gesorteerd in een oplopende orde , d.w.z. korste blok eerst . Dit is gedaan om de tafelbezetting 's morgens er even in te laten komen en tevens om te voorkomen dat er een tyds uitloop onstaat in het begin van de dag . De weging wordt normaal op 1 uur voor aanvang van de wedstrijden gesteld . (Men kan ongeveer 100 deelnemers/uur wegen) De aanvang is op 9.00h gezet en de ruimte tussen de blokken op 10 min terwijl er een pause wordt berekend van 45 min . Het spreekt van zelf dat men deze instellingen kan aanpassen naar wat men wil .

Poule splitsing

Het gaat hier om grote poules in de voorronden op meerdere matten te spelen . De klacht bij grote poule's is dat het vaak lang duurd voor men aan de beurt is . Dit betekend dat je een poule P splitst in een V1 V2 en een finale F . Het maximale aantal poules dat je kunt splitsen is de afronding van het aantal matten gedeeld door 2 . De splitsing wordt gedaan voor poules groter 19(of 35) daar als je dit kleiner kiest betekend het dat de tyd erg gaat schuiven al er deelnemer's wegblijven (of bij komen) . Want als een poule kleiner wordt plaatst het systeem de poule weer op 1 mat . Het geheel vereist enige logistiek van de wedstrijdleiding . Een deelnemers van gesplitste poule melding zich op 1 mat . De tafelbezetting moet nu de deelnemers zeggen of ze bij de mat blijven of naar een andere mat moeten . De finale ronde wordt op de oorsprongkelijke mat gespeeld . Dus moet de andere voorronde mat de winnaars naar de oorsprongkelijke mat verwijzen . Daarna moet de mat met de voorronde vragen aan de hoofdjurrie of er nog een poule geplant is . 't wordt er allemaal niet simpler op maar blijkt in praktijk gaat het meestal wel goed . Voorbeeld : (bron : tests1b.f)
Nu moeten de poules(eigenlijk geldt dit alleen voor eliminatie) groter dat 16 moeten worden gesplitst . (het is beter om de grens te leggen op 19/20 en 35/36 anders gaat de tyd heelerg verlopen op moment dat eenpoule kleiner wordt en terug keert naar 1 mat ) Je kunt niet meer poules splitsen als FLOOR(maxmat/2) Een poule die gesplitst wordt krijg drie poules V1,V2,F1 V1,V2 moeten op level 1 staan en F1 op level 2 V1,V2 zijn tyd = wedstrijdduur * (j-4)*2 , F1 wedstrijdduur*11(nat)13(dist) V1 -> j=aantal/2 , V2 -> j=aantal-j(V1)*2 mat_poul(m,1) bevat de tyd voor de gesplitste of hele poule (je zou het deelnemer aantal kunnen gebruiken) in gegeven voorbeeld heb je 9 matten dus kun je 4 poules splitsen totale rij is (gesorteerd) 156 108 102 84 84 72 48 48 36 | 36 30 30 30 30 30 18 18 18 18 9 27 19 18 15 15 13 9 9 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 4 3 deelnemers splits (alles groter 16 deelnemers) v60 v54 v30 v30 84 84 72 48 48 | 36 36 30 30 30 30 30 18 18 18 18 9 f33 f33 v60 84 84 72 v30 v54 48 48 | ->gesorteerd(methode 1) f33 f33 v60 84 84 72 v30 v54 48 48| 30 30 30 18 18 18 18 9 f33 f33 30 36 36 30 -> opgeteld : 93 84 84 72 93 84 84 84 93 93 84 84 84 84 84 72 ->gesorteerd 9 18 18 18 18 30 30 30 112 121 102 102 102 114 114 102

Mat 0 optie

De gedachte is dat na de weging de poule's van een blok opnieuw te laten plaatsen op de matten . Dit kan gunstig zijn daar globaal genomen 8 to 10% van de deelnemers niet komt of tezwaar is . Dit houd in dat de deelnemer bij aanvang van de wedstrijd niet kan weten op welke mat hij/zij terecht komt . Om die reden worden alle gewogen deelnemers verzameld op een fictieve mat 0 . Waarna hun wordt meedegedeeld op welke mat hun leeftyd/gewicht gaat spelen . Het is niet aantebevelen dit bij jeugd te doen , daar het al gauw chaotisch wordt .

Dagtyd benadering

In de paralel plaatsing wordt een benaderings methode gebruikt om de afzonderlijke Mat-Type zoveel mogelijk gelijk te krijgen . Er wordt vanuit gegaan dat er maximaal 7 uur wordt gespeeld (exclusive eten e.d.) . Voor ieder Mat-Type wordt eerste de totale speelduur bepaald . Uit deze speelduur wordt het aantal te leggen matten bepaald (floor(0.4+speelduur/maxspeelduur)) . Het aantal blokken wordt gegeven door de speeltyd te delen door aantalmatten maal de grootste bloktyd (1+speeltyd/(aantal_matten * max_blok_tyd)) . Maak de max_blok_tyd voor alle Mat-Type nu zoveel mogelijk gelijk . Dit wordt gedaan door de grootste max_blok_tyd uit alle Mat-Type te bepalen . Daarna voor de overige Mat-Type , d.m.v. blokverkleining , de max_blok_tyd van dit Mat-Type zodicht mogelijk (doch niet groter) bij die van de grootste te maken . Zorg nu dat alle Mat-Type het zelfde aantal blokken hebben . Hierbij wordt uit gegaan van dat Mat-Type dat de meeste geeft . Bereken de overige Mat-Type opnieuw met het aantal blokken van de grootste . Als laatste optimalisatie wordt gekeken of de totale dag tyd ook kleiner kan . (Dit als de afgeleide van f(x) is 0) Daartoe wordt tussen het grootste en het een na grootste blok gekeken dat als een mat wordt toegvoegd (aan de grootste) het verschil tussen bijde blokken het kleinst is . In de seriele plaatsing wordt het aantal matten benaderd door 1+(som_van_speelduur/6*60min) . Dit blijkt in praktijk redelijk te werken . De verdeling over het mat gebruik is niet altijd optimaal . In de doorpoule plaatsing wordt eerst een plaatsing gezocht voor de mat_type en is het aantal blokken bepaald door 1+(som_van_speelduur/grooste_mat_type_tyd) en het aantal matten door 1+(som_van_speelduur/6*60min) . Het geeft overalgemeen een erg kompakte dag verdeling .

Uitleiding

Ik zie nog wel eens uitnodigingen die bijvoorbaad al stellen zolaat wegen/aanvang . Men moet al weten hoeveel deelnemers men krijgt in iedere poule en hoeveel poule's om dit te kunnen doen . (b.v. Nat Kamp. daar liggen aantal poule's en max deelname vast) Ik raad het dan ook sterk af , daar het meestal lijd tot planningen waaraan men zich niet kan houden . Hetgeen op zijn beurt weer frustratie opwekt bij bezoekers begeleiders en deelnemers .

Dit was het dan , mocht je mij een leuk epistel willen sturen met opmerkingen dan hier plaatsen .