Districtsgradencommissie Jiu - Jitsu

Correspondentieadres: M. Hoekzema, Groene Specht 35, 7827 RD Emmen

 

Procedure Jiu - Jitsu examen 1e t/m 3e Dan

 

Examenaanvraag

 

Om toestemming te verkrijgen deel te nemen aan een examen dient het daarvoor bestemde gecombineerde aanvraag/aanmeldingsfomulier minimaal 4 weken voor de examendatum worden toegezonden aan bovengenoemd correspondentieadres.

 

Voorwaarden

 

De kandidaat dient 3 jaar lid te zijn van de JBN

De 1e Kyu moet geregistreerd zijn bij de JBN

Formulier ondertekenen door B leraar

Formulier volledig invullen

 

Bijlagen

 

Copie Nationale Sportpas JBN van het lopende jaar

Copie van de graduatiebladzijde uit het bondspaspoort

Copie van het betaalbewijs examengeld

Een pasfoto ( alleen 1e Dan )

 

Herexamen

 

Aanmeldingsformulier en copie betalingsbewijs examengeld indienen bij bovengenoemd correspondentieadres

 

Examenkosten

 

47,50, herexamen 15,- op bank nummer NL35RABO0312524404 t.n.v. Judo Bond Nederland dist NN .

 

Examenplaats/data

 

Op iedere 2e zaterdag van de maanden Juni en December in de Dojo van ASAHI aan de Thorbeckelaan 2 in Assen

 

Aanvang;  19.00 uur