Electronisch Inschrijven .

27-03-04,28-11-04/02-02-06

Doel .

Om Inschrijvingen van deelnemers aan een tournooi te kunnen verwerken .

Eisen

Inschrijf formulier .

Gekoppelde eigenschappen . ( Ofwel wat moet worden ingevuld.)
Voor de organisatie gegevens is het telefoonummer en de eMail verplicht .
Voor de deelnemer is de band en het aansluitnummer niet verplicht .
(Sommige tournooien kunnen dit wel verplichten)

Uitvoering voor het scherm

Nadat de inschrijving is ontvangen wordt deze gekontrolleert op bekende fouten.
 • Onjuiste organisatie fouten zijn door de opsteller niet te wijzigen .
 • De mate van korrekheid van deelnemer gegevens is door de opsteller te wijzigen .
  (Zoals leeftijd grensen , min. band , verplicht lidnummer)

Indien fouten zijn gekonstateerd wordt het formulier terug gestuurd met een FOUT toelichting . Waarop men de gewenste verbeteringen kan aanbrengen .

Indien geen fouten zijn gekonstateerd wordt het formulier terug gestuurd opdat u nog deelnemers kunt toevoegen of U kunt het versturen .

Indien het formulier is verstuurd krijgt u een bericht terug met de verzend datum en tyd . Mogelijk met het verschuldigde bedrag en rekening nummer plus betalings kenmerk .

Uitvoering achter het scherm

Er kan maar 1 inschrijving in de tyd worden verzonden , dit om botsingen tevoorkomen .
Dit wordt berijkt door een file_lock , geduren deze tyd wordt een kenmerk (ID) gemaakt . Dit kernmerk is een randomgetal met als start waarde de tyd in milliseconden . Tevens wordt in deze periode de gegevens toegevoegd aan de data file (in csv formaat) . Daarna worden de gegevens verstuurt per eMail naar de tournooi organisatie . Dit in x-www-form-urlencoded formaat als bijlage(attachment) onder de naam POSTDATA.ATT . In de bijlage staan ook gegevens over waar en hoe de data moet worden verwerkt voor de ontvanger . (WORK= , PROG= ) Tevens krijgt de organisatie een copy van het csv bestand alsmede de inschrijvingen als text .

De tournooiorganisatie zal over een aantal script's (con2post.exe,icmd2csv.exe) moeten beschikken om de POSTDATA.ATT te converteren in een csv formaat . ('con2post.exe' maakt van POSTDATA.ATT een POSTDATA.CMD en start 'icmd2csv.exe bestandnaam' welke een bestandnaam.csv maakt .)

  POSTDATA.CMD formaat (line_oriented version of POSTDATA.ATT)
 • work= /* werk folder */
 • prog= /* conversie programma */
 • date= /* datum */
 • time= /* tyd */
 • ID= /* unieke identificatie */
 • 9 regels voor de organisatie gegevens
 • 7 regels per deelnemer

  BESTAND.CSV
 • organisatie = 12 velden = naam,aansluitnummer,telefoon,fax,contactpersoon,eMail,straat,postcode,plaats,time,date,betaling
 • deelnemer  =  7 velden = geslacht,geboren,gewicht,voornaam,achternaam,band,pasnummer

Tevens een toevoeger (load2del.exe) moeten hebben die de gegevens toevoegd aan een tournooi bestand (.del) . ('load2del bestandnaam' voegd een bestandnaam.csv toe aan bestandnaam.del . )

Naamgeving konventie :
Bedenk een (niet te lange) tournooi naam . b.v. OPSTAP
Per konventie is de uitnodiging dan UOPSTAP
De inschrijving is dan IOPSTAP
De electronisch inschrijving is EOPSTAP
Het deelnemer bestand wordt dan OPSTAP.csv en OPSTAP.del

Wat de extentie van U--- , I--- , E--- wordt hangt van de gebruiker af .
(Ik gebruik U---.htm , I---.htm , E---.php . Ik heb hier PHP(HypertextPreProcesser) gebruikt . Je kunt ook PERL , PYTHON of C gebruiken . Als de script's maar een CGI(Common Gateway Interface) hebben .)

Valkuilen (TODO's)

Het uniek zijn van org_naam en aansluitnummer .
Als een aansluit nummer meerderemalen reeds voorkomt geeft dit geen probleem daar het programma dan vraag 'aan wie zal ik de deelnemers toevoegen' .
Dus de alle inschrijvingen die hun nummer niet weten (b.v. buitenlander's) hebben 1900 , dit gaat op grond van bovenstaande goed .
Een (nog) niet bestaand aansluit nummer geeft geen problemen , deze wordt aan het bestand toegevoegd .
Een lastig probleem is het als de inschrijver met naam aansluitnummer , deels overeenkomt met een in het bestand aanwezige kombinatie naam aansluitnummer .
Hoe groot moet de graad van gelijkheid zijn opdat gesteld kan worden dat bijden dezelfde zijn ?
Enige voorbeelden
Sportschool de Leeuw 1006 <--> jv. Veendam 1006 --> echt niet goed
Stichting Top Judo Noord 1258 <--> T.J.N 1258 --> hum ?
jv. Tori 1009 <--> bv Tori Tytjerksteradiel <--> bv. Tori 1009 --> ja
Mogelijk moet je de naam door een lexicalscanner halen en kijken of er elementen gelijk zijn . Zoniet vraag aan de gebruiker wat te doen .

Het uniek zijn van deelnemer namen .
  Volgende van gelijkheids bepaling
 1. zijn beide naamrecord's identiek
 2. zijn voornaam en achternaam identiek + geboorte jaar
 3. bestaat naamrecord in een andere Org , dan kopier deze .
 4. bestaat voornaam , achternaam in een andere Org , dan kopier deze .

Backup's

De inschrijf gegevens worden op de server opgeslagen (in csv formaat) en tevens verstuurd naar de tournooi organisatie (als POSTDATA.ATT,???.csv,eMail).

Bron texten .

 • Een voorbeeld van een inschrijfformulier staat in district onder de naam EDK-15.php
 • De gemeenschappenlijke routines voor het inschrijfformulier staan in judoforms onder de naam EIHOTC.php en de bijbehorende fout routine staat in EDEFER.php .
 • De eMailer staat in judoforms onder de naam sendmail.php
 • Als je geen CGI server (b.v. Appollo) hebt dan kun je de data op een file POST.CMD weg schrijven (in text formaat) welke door LOADPOST.PHP wordt geplaatst in $_POST (dit is de CGI variable in PHP) .
 • Bekijk hier de structuur van de benodigde conversie's .
   


Nu geef de aanvullingen maar (o.t.w. schiet er maar op)

Groetjes
.