Kalender verwerking .

23-01-04/21-06-04

Doel .

Om efficient een district agenda te kunnen maken is een productielijn bedacht .

Eisen


Aanvraagformulier .

De regels Toestemming , Gewijzigd en Abstract zijn voor de aanvrager niet zichtbaar.

Regio (standaard staat hierin Noord) maar kan ook opgegeven worden Nationaal /Internationaal
Soort moet worden aangegeven welke sport soort Judo/Aikido/JuiJutsi/G-Judo
Deelname mag leeg zijn , maar kan in worden aangegeven voor welk gebied het geldt . (Hiermoet nog eens goed over worden nagedacht er onstaat onbegrip tussen Regio en Soort de oorsprong is gelegen in hoe je een kop titel voor de agenga definieerd)
Soort hier geeft men aan wat voor evenement gewenst is . B.v. Stage , Tournooi , Opleiding
Evenement hier geeft men aan de naam van het evenement
Locatie is hoe heet de de sporthal c.q. vergaderhok
Straat waar is de Locatie
Postcode van de Locatie
Plaats van de Locatie
Telefoonnummer van de locatie
Deelname voor wie
Doelgroep welke deelnemers worden verwacht
Inschrijving hoe wordt de inschrijving verwacht , bv. op uitnodiging, Open . dergelijke je kunt er ook een link inzetten (geen " gebruiken)
Sluiting geeft aan wanneer de inschrijving sluit
Kosten geeft weer wat het kost deel tenemen.
Bijzonderheden bedenk maar wat .
Organisatie wie organiseerd het evenement
Aansluit nummer onder welk aansluit nummer wordt dit evenement georganiseerd
(de District's evenementen vallen onder x990 t/m. x999)
Kontactpersoon is het aanspreek punt voor de organisatie van het evenement
Straat, postcode, plaats, telefoon, eMail van de Kontactpersoon .
DagGraad punten(Alleen voor Tournooien)
Wedstrijdsysteem welk systeem halve kompetie/elinimatie
Wedstrijdmatten hoeveel matten wil men legen (dit bepaald globaal het aantal deelnemers,scheidsrechters)
Zaalafmeting 
Lenen van Matten 

Dit kan afgedrukt worden en per post verstuurt of d.m.v. verzendt naar de behandelende instantie .

Hier onder het komplete aanvraag formulier :


Evenement aanvraagformulier J.B.N. District Noord
datum (dd-mm-jj)
aangevraag U moet min. invullen : (naam)locatie , (locatie)plaats
organisatie , aansluitnummer , gegevens contactpersoon
Anders komt er nooit bericht terug (en geen komma's)
 
regio
sport
deelname
soort
(naam)evenement
(naam)locatie
straat
postcode
(locatie)plaats
telefoon
deelname
doelgroep
inschrijving
sluiting
kosten
bijzonderheden
organisatie
aansluitnummer
contactpersoon
straat
postcode
plaats
telefoon
eMail
DanGraadPunten nee ja
Wedstrijdsysteem
Wedstrijdmatten
Zaal afmeting(m2)
Lenen matten nee Dis. Nat. Dis. Nat.

Gekoppelde eigenschappen . ( Ofwel wat moet worden ingevuld.)

Bedenk wel dat er evenementen zijn die niet in de agenda staan waar wel op de jaar kalender moeten staan . B.v. Onderlinge Evenementen . Dit maakt geen in/uitgaande post aan , maar is melding .

Evenementen worden op het jaar overzicht gezet :
Abstract moet worden ingevult , zoniet wordt de Organisatie gegeven.

Evenementen welke in de agenda worden geplaats moet zijn opgegeven :
Voor toestemming moet de toestemmings datum zijn in gevult EN het aansluitnummer , kontaktpersoon.

Voor een afwijzing moet ingevuld zijn het kontakt persoon .
Matten_Leek moet gegeven zijn locatie_Plaats,Organisatie.
mag niet meer: Bonds_Matten moet gegeven zijn toestemming , Organisatie , Aansluitnummer,Kontaktpersoon.
mag niet meer: Nat_evenement aanvragen moet gegeven zijn REGIO=Nat/Int, toestemming, Organisatie, Aansluitno, Kontaktpersoon.

Administratie

TODO: hoe worden de geld zaken geregeld ?

Backup's

De gepubliceerde agenda en jaar overzicht wordt op het woc van het district gemaakt met een mirror op de fwn server.
De agendabestanden (van waaruit de agenda gemaakt wordt) staan op het woc met een mirror op de aod server .
Na iedere verandering worden beide server's bijgewerkt .


Nu geef de aanvullingen maar (o.t.w. schiet er maar op)

Groetjes Menno.