District Noord Nederland
Districtbestuur

Dorpstraat 20
8437 PB Zorgvlied
0521 387457

Toelichting Judo-examen 1eDan


Zoals reeds eerder bekend gemaakt zijn de exameneisen voor het behalen van een Dangraad Judo per 1 september 2012 aangepast.

Er zijn in de afgelopen tijd diverse vragen gerezen betreffende diverse zaken, en hierop is duidelijkheid gekomen. Zo heeft de Nationale Dangraad Commissie het volgende besloten:

De regel in het examenreglement, dat een leraar vragen kan stellen naar zijn kandidaat i.p.v. de examinatoren is komen te vervallen.

Voor het behalen van een 1e Dan Judo wanneer gekozen word voor het Nage-No-Kata de Ura-Nage niet getild behoeft te worden.

Dat de worp Yoko-Gake “sociaal” uitgevoerd mag worden.
Dit houdt voor de Yoko-Gake (rechts) in dat Uke de linkervoet achter de rechter mag zetten om de worp sociaal te maken.
Dit houdt voor de Yoko-Gake (links) in dat Uke de rechtervoet achter de linkervoet mag zetten om de worp sociaal te maken.

Werkstuk
Het werkstuk dient op papier te worden gezet in beknopte bewoording (maximaal 1 A4 formaat) Deze moet worden aangeboden aan de examinatoren (3x) alvorens het examen begint.De tijd welke uitgetrokken word voor een werkstuk is teruggebracht naar 4 minuten. Dit kan een werkstuk zijn Tachi-Waza of Ne-Waza. Het werkstuk is geen opsomming van diverse technieken maar moet een verdieping zijn van een of eventueel enkele technieken. Een verdieping houdt in:

Voorbeeld 1
Tachi-Waza werkstuk, verdieping van een worp, links, rechts, zijwaarts links, zijwaarts rechts, vrij bewegen kan zijn met diverse combinaties en of overnames kan zijn. Ook kunnen hierbij diverse pakkingen worden gedemonstreerd.

Voorbeeld 2
Het kan ook een groep worpen zijn in alle variaties
Een groep Barai, Guruma of Otoshi technieken in alle facetten.

Voorbeeld 3
Barai technieken alles in diverse richtingen (links, rechts)
De-Ashi-Barai
Ko-Uchi-Barai
O-Uchi-Barai
Okuri-Ashi-Barai
Harai-Tsuri-Komi-Ashi
Harai-Goshi (barai manier)
De examinatoren houden zich het recht voor om vragen te stellen over onderdelen van het werkstuk na verstrijken van de vast gestelde werkstuktijd. Verder kunnen de examinatoren verdere vragen stellen over die onderdelen welke niet aan bod gekomen zijn in het werkstuk.

Dan Graad Commissie Judo