District Noord Nederland
Districtbestuur

Dorpstraat 20
8437 PB Zorgvlied
0521 387457

Aanvraag dangraden JUDO


Het speciaal aanvraag formulier voor een DAN-examen (zowel kompetitie als technisch) ) dient te worden opgezonden naar de secretaris van de Graden Commissie Judo NN . De secretaris draagt zorg voor de verdere afhandeling, nadat de betaling is gecontroleerd . De betreffende aanvraagformulieren zijn naar alle scholen, verenigingen en bevoegde leraren gezonden . Bij de distrikt dangraden commissies zijn blanco formulieren verkrijgbaar .

De examenkosten bedragen voor 1e t/m 3e dan :
- aanvraag Orange kaart Er. 12,50 (geldigheidsduur is 3 jaar )
- aanvraag Examen Er. 35,00
- elk herexamen examen Er. 15.00 ( maximaal 2x)
banknummer NL35RABO0312524404 t.n.v. Judo Bond Nederland NN.
Danexamens JUDO (Lees voor 1eDan ook hier de toelichting)
Het judo-examen kent twee aanvraagformulieren resp . een kompetitie- en een technisch examenformulier .
(Indien alleen technisch examen dan stuur beide gelijktijdig op . U ontvangt geen Orange kaart !)
Het kompetitie formulier zal, na de uit te voeren controles, resulteren in de toezending van ' een oranje kaart ' . De behandeltijd is 3 weken .

Voorwaarden :
a - alle gevraagde gegevens dienen te zijn ingevuld
b - een kopie van 'Nationale Sportpas JBN' van het lopend jaar dient als bijlage aanwezig te zijn .
c - de 1e kyu dient geregistreerd te staan bij het bondsburo .
d - de kandidaat dient 3 jaar lid te zijn van de JBN .
e - een kopie van bank/giro afschrift betreffende de gedane betaling van het examengeld .
 
c en d zijn voor eigen verantwoording en zijn van toepassing zodra een behaald diploma gemeld is , ter registratie , aan de JBN .
De JBN heeft opgrond van hun eigen administratie (pt c en d) het recht om het behaald diploma alsnog ongeldig verklaren.
Kompetitie examen.
Wedstrijdpunten kunnen worden behaald op (zie distriks agenda) :
- districtskampioenschappen
- op toernooien, welke hiervoor speciaal door het district zijn aangewezen
Technisch examen.
Het aanvraagformulier voor (her)technisch examen dient, volledig ingevuld, 3 weken voor de examendag in het bezit te zijn van de sercretaris Graden Commissie Judo NN .
 
Maximaal worden 35 kandidanten per examen toegelaten , als datum geldt een volledig correct ingevuld formulier met betalingsbewijs .
De boventallige kandidaten worden automatisch geplaatst voor de volgende examen .
Ongeveer 1 week voor de examen dag krijgt de kandidaat bericht, wanneer hij/zij het examen dient af te leggen.
Afmelden na sluitingsdatum
Is er WEL inschrijfgeld (€ 35.--) voor deelname verschuldigd. Niet als er een medische reden voor is. Bewijs bijsluiten. U dient zich weer opnieuw aan te melden en € 35.—te betalen. Aanmelding wordt NIET doorgeschoven.