<?
/* gobals */

$org_error=array('Sch/Ver. naam','aansluitnummer','telefoon nummer','fax','kontaktpersoon','eMail','straat','postcode','plaats');
$deelname_error=array('geslacht','geboortedatum','gewicht','geen voornaam','geen achternaam','onjuiste band ','onjuist pasnummer',' te jong!',' te oud!');

function
error_check(){
global
$aantaldeelnemers,$aantaldeelnemers,$deelname,$deelnemerfout,$jongstedeelnemer,$oudste_deelnemer;
global
$org,$orgfout;
    
next($_POST);
    for (
$i=0;$i<9;$i++){  /* organisatie info */
    
$org[$i]=next($_POST);
    }
    
/* Sch/Ver , aansluit , telefoon , kontantpersoon moet ! */
    /* if eMail :  straat , postcode , plaats niet interessant */
    /* no eMail :  straat , postcode , plaats moet */
    
$orgfout=0;
    for (
$i=0;$i<3;$i++){
    if (
strlen($org[$i])==0) {$orgfout=$i+1;break;}/* error detect level 1*/
    
}
    if (
$orgfout==0){
    if (
strlen($org[1])!=4) { /* illgiall aansluitnummer */
        
$orgfout=2;
    } else {
// forget the eMail --if (strlen($org[5])==0) {/* no eMail : error detect level 2*/
           
for ($i=6;$i<9;$i++){
            if (
strlen($org[$i])==0) {$orgfout=$i+1;break;}/* error detect level 1*/
           
}
    }
    
/* check on postcode it must be 6 char's or less */
    
$org[7]=str_replace(' ','',strtoupper($org[7]));
    if (
strlen($org[7])>6) { $orgfout=8; }


    
/* leuk bedacht maar hier door zijn de postdata.att en de *.csv file niet meer het zelfde */
//    if ($orgfout==0) {
            /* org naam mag niet langer dan 20 char's zijn */
//           if (strlen($org[0])>20) $org[0]=substr($org[0],-20);
           /* straat naam mag niet langer dan 20 char's zijn */
//           if (strlen($org[6])>20) $org[6]=substr($org[6],-20);
           /* plaats naam mag niet langer dan 14 char's zijn */
//           if (strlen($org[8])>14) $org[8]=substr($org[8],-14);
//           if (!ereg("[A-Z]",$org[6])) { /* zet hoofdletter in straatnaam */
//                  $org[6]=substr_replace($org[6],strtoupper(substr($org[6],0,1)),0,1); }
//           if (!ereg("[A-Z]",$org[8])) { /* zet hoofdletter in plaatsnaam */
//                  $org[8]=substr_replace($org[8],strtoupper(substr($org[8],0,1)),0,1); }
//    }

    
}

    for (
$i=0;$i<20;$i++){ /* deelnemers gegevens */
        
$infocount=0;
    for (
$j=0;$j<7;$j++) {  /* deelnemer gegevens */
       
$deelname[$i][$j]=next($_POST);
       
$infocount+=strlen($deelname[$i][$j]);
    }
    if (
$infocount!=0) {
        
$aantaldeelnemers++;
        
/* check for error's : should be given gesl,gew,geb,voorn,achtern */
        /* put error as index+1 number into $deelname[7] , one error at a time */
        
for ($j=0;$j<5;$j++) {
                   if (
strlen($deelname[$i][$j])==0) {$deelname[$i][7]=$j+1;break;} /* leeg */
        
}
            
/* als een band gegeven wordt doe het dan wel goed ! */
        
if ((strlen($deelname[$i][5])!=0) && (strlen($deelname[$i][5])!=2)) {$deelname[$i][7]=5+1;}
            
/* als een pasnummer gegeven wordt doe het dan wel goed ! */
        
if ( (strlen($deelname[$i][6])!=0) && ( (strlen($deelname[$i][6])!=6) || !is_integer(0+$deelname[$i][6]) || !is_numeric($deelname[$i][6]) ) ) {$deelname[$i][7]=6+1;}
        
/* detail fouten */
        
if ($deelname[$i][7]==0) {
             if (
strpos('JM',strtoupper($deelname[$i][0]))===false) {$deelname[$i][7]=1; /* geslacht */
             
} elseif ((    $deelname[$i][2]  < 10 ) || (   $deelname[$i][2]  > 150 ) || !is_numeric($deelname[$i][2])  || is_float(0+$deelname[$i][2]) ) { $deelname[$i][7]=3; /* gewicht */
             
} elseif ((strlen($deelname[$i][1])!=6) || (!is_numeric($deelname[$i][1])) ) { $deelname[$i][7]=2; /* geboortedatum */
             
} else { $shift=substr($deelname[$i][1],4);  /* millenium shift as in J11 (testsys.f) */
                
if ($shift<=40) { $shift+=2000; } else { $shift+=1900; }
                if     (
$jongstedeelnemer<$shift) { $deelname[$i][7]=8;} /* geboortedatum te jong*/
                      
elseif ($oudste_deelnemer>$shift) { $deelname[$i][7]=9;} /* geboortedatum te oud*/
             
}
        }
     }
    }
    if (
$aantaldeelnemers) {
       for  (
$i=0;$i<$aantaldeelnemers;$i++) {
               if (
$deelname[$i][7]!=0) { $deelnemerfout++; /* some error */
               
} else { if (!ereg("[A-Z]",$deelname[$i][3])) { /* zet hoofdletter in voornaam */
                  
$deelname[$i][3]=substr_replace($deelname[$i][3],strtoupper(substr($deelname[$i][3],0,1)),0,1); }
             if (!
ereg("[A-Z]",$deelname[$i][4])) { /* zet hoofdletter in achternaam */
              
$namesplit=split(' ',$deelname[$i][4]); $shift=count($namesplit)-1;
                  
$namesplit[$shift]=substr_replace($namesplit[$shift],strtoupper(substr($namesplit[$shift],0,1)),0,1);
                  
$deelname[$i][4] = implode(' ', $namesplit); }
               }
       }
    } else {
$deelnemerfout++; }
}
?>