Lay Out's District Agenda

Inhoud


District bestuur en commissie's

De indeling bestaat uit een tabel met 4 kollommen .

Iedere commissie bestaat uit een hoofd regel :
drie kollomen voor de naam van de kommissie in italic
een kollom voor de datum van wijziging v.b. <tr><th colspan=3 class=groot><i>Districtsbestuur Noord -Nederland <th align=left class=klein>Uitgave : 02-06-2004

De persoonsgegevens bestaat uit 2 regels gevolg door een lege regel :
eerste regel bevat naam, straat, postcode woonplaats, telefoon
tweede regel bevat functie, eMail(2 kollommen),mobiel/fax v.b. <tr><td>Mw. T.H. Huizinga <td>Dorpsstraat 20 <td>8437 PB Zorgvlied <td>Tel . 0521-387457 <tr><td>Secretaris <td colspan=2>E-mail: NN@jbn.nl <tr><td>&nbsp;

Als een functie vakant is wordt de persoonsnaam vacant in Bold evenzo de functie
v.b. <tr><td><b>Vacant
<tr><td><b>Penningmeester
<tr><td>&nbsp;Scheidsrechters

De indeling bestaat uit een tabel met 4 kollommen .

De titel is gelijk aan de wijze waarop een commissie wordt aangeduid :
Drie kollomen voor de naam in italic en een kollom voor de datum van wijziging
v.b. <tr><th colspan=3 class=groot><i>Scheidsrechters Judo<th align=left class=klein>Uitgave : 02-06-2004

De licentie aanduiding bestaat uit drie regel :
een lege regel , licentie regel in Bold , lege regel
v.b. <tr><td>&nbsp;
<tr><td><b>Scheidsrechter Judo C
<tr><td>&nbsp;

De persoonsgegevens bestaat uit 1 regel :
deze bevat naam, straat, postcode woonplaats, telefoon
v.b. <tr><td>T.H. Huizinga<td>Dorpsstraat 20<td>8437 PB Zorgvlied<td>0521 387457Adressen Scholen en Vereningingen

De indeling bestaat uit een tabel met 6 kollommen .

De titel is gelijk aan de wijze waarop een commissie wordt aangeduid :
Vier kollomen voor de naam in italic en een kollom voor de datum van wijziging
v.b. <tr><th colspan=5 class=groot><i>Scholen en Verenigingen<th align=left class=klein>Uitgave : 02-06-2004

De provincie aanduiding bestaat uit een regel :
v.b. <tr><td colspan=2><b>Provincie Groningen

De gegevens van een School of Vereniging bestaat uit 1 regel :
deze bevat aansluitnummer, soort, naam, straat, postcode woonplaats, telefoon
v.b. <tr><td>1096<td>Judovereniging<td>Jigotai<td>Dorpsstraat 20<td>8437 PB Zorgvlied<td>0521 387457


eMail Scholen en Vereningingen

De indeling bestaat uit een tabel met 3 kollommen .

De gegevens van een School of Vereniging bestaat uit 1 regel :
deze bevat aansluitnummer, naam, eMail (bij meerde eMail's geef een ;)
v.b. <tr><td>1106<td>Judo Vereiniging Dokkum<td>klaverenrene@zonnet.nl ; judoverenigingdokkum@home.nl

Vormgeving

Ieder bestand heeft een Style sheet bij zich teneinde de afdrukken gelijk te krijgen .
(
pre {font-family:Courier;color:black;page-break-after:always;font-size: 12pt;line-height:13pt}
pre.r90 {font-family:Courier;color:black;page-break-after:always;font-size: 10pt}
pre.r120 {font-family:Courier;color:black;page-break-after:always;font-size: 7pt;line-height:12pt}
th.groot {font-size:16pt;line-height:35pt}
th.klein {font-size:8pt}
body , table {font-family:arial;font-size:10pt;line-height:11pt}
)


Ieder bestand begint met een table declaratie .
<table width=95% cellespacing=0 cellpadding=0 border=0 align=center>
Ieder bestand afsluiten met
</table>

HTML generator

Het bleek dat het voor velen (ok mij zelf) erg lastig te zijn om de html bestanden direct te wijzigen .
Daarom heb ik eens gepuzzeld hoe op een simple manier een html bestand kan worden gemaakt .
Ik ben uitgegaan van twee bestanden , een is een data bestand en de ander een opmaak bestand .
Beide bestanden zijn van het CSV type (comma gescheiden data velden) waarbij een regel bestaat uit n velden .
De opbouw doet denken aan de "table's" uit een database . Iedere table bestaat uit een header gevolgt door k regels .
De regels worden ook wel record genoemd . De velden in de table headers moeten gelijk zijn
en moeten ongelijk zijn aan die van de data regels(records) . De eerste regel is de aanhef regel .
En de laatste regel is een afsluit regel welke geen afbeelding heeft in het data bestand .
V.B.van een data bestand :
    Mijn aanhef , modificatie datum
    eerste , tabel
    eerste , data , regel
    tweede , data , regel 
    tweede , tabel
    eerste , data , regel
    tweede , data , regel

V.B. van een opmaak bestand :
    <html><head><title> $</title></head><body><h2>:$,Update : $</h2>
    <h1> $ , $ </h1>  (table header)
    <br> regel = $ , $ , $  (geldt voor alle data regels)
    </body></html>   afsluit regel    

De , (=comma) scheid de velden en de $ (=dollar) heeft de subtitutie plaats van het data veld aan .
( Men mag een data veld meerdere malen gebruiken in het subtitutie veld . ) 
De table's worden dus allen op dezelfde manier afgebeeld . Feitelijk is dit een merge van het ene bestand in het andere .
Als het aantal velden van data bestand en opmaak bestand ongelijk zijn , dan wordt het kleinste aantal 
als max te bewerken velden gezien .

Veld Selectie

Om meerdere afbeeldingen uit een data bestand te kunnen maken is het vaak nodig sommige velden te kunnen
negeren . Ook is het soms wenselijk alleen die regels aftebeelden welke minimaal een gewenste
aantal velden hebben welke niet leeg zijn . Een derde gewenste vorm van selectie is een regel te detekteren 
die voldoen aan een bepaalde waarde . Het aantal velden van de selectie regel bepaald het aantal te
bewerken velden in de data regel . De waarden van een selectie veld zijn : 
- is 'niet afbeelden'
0 is 'doet er niet toe wat er staat indien mogelijk afbeelden'
1 is 'alleen afbeelden als het veld niet leeg is .
De laaste is moeilijk , het bevat de bineare afbeelding van de letters a-z 
(misschien veranderen we dat nog wel eens in een Hex code)
b is 'alleen afbeelden als de ('b' & dataveld) <> 0 is (bit and) .
Stel dat we 6 velden hebben en we willen alleen veld 2 en 5 hebben dan is de selectie -0--0- .
Stel dat we 6 velden hebben en alleen die regels willen zien welke veld 5 en 6 hebben gegeven . 
Dan is de selectie 000011 .
Ik wil alle regels zien met de bits 1 en 4 in het dataveld 1 . Dan is de selectie d00000 . (d = 0---0101) 
(denk er om dat je dit veld wel aangeeft in de afbeelding) .
Het idee hiervan is dat je ieder bit een groeps betekenis hebt gegeven . 
Waardoor een data regel kan behoren aan een of meer groepen .

Script (Programma)

Dit wordt berijkt met het programmaatje genhtml (geschreven in peu) . 
Met de parameters <data> [ <markup> [ <selectie> ] ] 
(als <markup> niet is gegeven wordt de naam van <data> gebruikt).
De uitvoer is afhankelijk van hoe het programma wordt aangeroepen .
Als het vanuit de command line is aan geroepen maakt het een bestand <markup>.html is het
aangeroepen vanuit een CGI omgeving dat geeft het de resultaten aan STDOUT .