-- maak een briefje met bijlagen naar alle eMail adresssen . ( $ betekend naam org.)
-- bestaand geeft <aansluitnumber><naam><eMail[;eMail]..> 
sequence eMail_adres 
-- eerste regel brief bevat <subject> [ , <bijlagen ] .
sequence briefje
sequence subject    
sequence file_path={} -- bijlagen
integer i

include readf.e 
--include Oe_post.ew  -- MAPI
include makemail.e

-- calling program mailbr <begeleidendschrijven> <eMails>
subject=command_line()
-- eerste parameter is de aanroep of peu* of mailbr(.exe)
-- tweede parameter is mkabr.exw of <begeleidendschrijven>
-- derde parameter is <begeleidendschrijven> of <eMails>
-- vierde parameter is <eMails> of leeg (bestaat niet)
if match("peu",lower(subject[1])) then i=4 else i=3 end if
if length(subject)!=i
then puts(1,"Using mailbr begeleidendschrijven_file eMails_file\n") abort(1)
else briefje=subject[length(subject)-1]
   eMail_adres=subject[length(subject)]
end if
-- lees brief (begeleidend schrijven)
integer brief_file=open(briefje,"r")
sequence brief,line,aansluitnummer,org_naam,mails
-- eerste regel bevat <subject> [ , <bijlagen> ]..
 brief=readf(brief_file,',')
 if length(brief)<1 
 then puts(1,"Error in briefhoofd , ( geen onderwerp gegeven )\n") abort(1)
 else subject=brief[1] 
   if length(brief)>1 then file_path=brief[2..] end if
 end if   
 brief={}
 line=gets(brief_file)
 while sequence(line) do
  brief&=line
  line=gets(brief_file)
 end while
close(brief_file) 
-- brief gelezen

-- lees adressen uit emailscholenNN.txt
brief_file=open(eMail_adres,"r")
line=readf(brief_file,',')
while sequence(line) do 
-- een juist eMail groep bestaat uit <aansluitnummer>,<naam>,<eMails>,<www>
 if length(line)>=3 then
  org_naam=line[2]
  mails={} 
  -- maak van de mails een sequence van adressen
  i=find(';',line[3])
  -- moet getest worden of eMail adres wel legaal is !
  while i do 
   if find('@',line[3][1..i-1])
   then mails=append(mails,line[3][1..i-1]) 
   end if  
   line[3]=line[3][i+1..] 
   i=find(';',line[3])
  end while
  if find('@',line[3]) 
  then mails=append(mails,line[3])
  end if
  if length(mails)
  then puts(1,"send to: "&line[3]&'\n') -- only the last one
    i=find('$',brief)
    line=brief[1..i-1]&org_naam&brief[i+1..]
    -- send a eMail then wait a second  
--    tyd = time()
    if length(file_path) 
    then i=sendfile(mails,subject,line,file_path)
    else i=sendmail(mails,subject,line)
    end if
    if i then printf(1,"Error = %d at eMail = %s\n",{i,mails[1]}) abort(1) end if
--    while time()<1+tyd do end while -- wait loop
  end if  
 end if 
 line=readf(brief_file,',') 
end while
close(brief_file)
-- einde