Uitnodiging voor het 21e Noord-Oost judotoernooi op


Zaterdag 2 februari 2019

 

Geacht bestuur en of sportschoolhouder,

BSV Anbergen, afdeling Slagharen, nodigt u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse judotoernooi op bovengenoemde datum.

Plaats: Sporthal 't Noorderslag, Turflaan 1, 7776 BJ, Slagharen
Voorwaarden: Het lidmaatschap van Judo Bond Nederland is verplicht. Dit moet desgevraagd worden aangetoond door een geldig JBN paspoort.
Leeftijd: Geboren in 2013 en eerder .
Clubbokaal De vereniging / sportschool met de meest behaalde punten ontvangt de ANBERGEN BOKAAL en 150,- . Voordat het toernooi begint, leveren verenigingen / sportscholen bij de hoofdjurytafel de namen in van hun tien beste judoka's.
Inschrijving: De inschrijving dient uiterlijk 31 december 2018 in ons bezit te zijn. Als vereniging hebben wij een maximum van 600 deelnemers gesteld.
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt 9,50. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 31 december 2018 te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Rabobank nr. NL93 RABO 0147 7312 24 ten name van Budo Sport Vereniging Anbergen, onder vermelding van uw clubnaam, aansluitnummer en aantal deelnemers.
Indeling: De indeling vindt plaats in poules naar leeftijd, graad en gewicht, zoals dat is voorgeschreven door de Judo Bond Nederland. In bepaalde gevallen kan daarvan worden afgeweken. De indeling wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op de website van judo noord.
Gewichtsklassen: Wij hanteren de geldende normen van Judo Bond Nederland. In voorkomende gevallen kan daarvan worden afgeweken.
Wijzigingen: Wijziging kunnen tot uiterlijk 25 januari 2019 worden doorgegeven per e-mail. Voor het ompoulen op de toernooidag wordt een bedrag van 5,00 gevraagd.
Deelnemerskaarten: Deze worden u minimaal 2 weken voor het toernooi toegestuurd.
De deelnemerskaarten worden u niet toegestuurd als de gehele betaling niet binnen is.
Weging: De weging is verplicht voor aanvang van de wedstrijden. Deelnemers die onjuiste informatie hebben verstrekt over hun leeftijd, band of gewicht worden van deelname uitgesloten.
Dangraadpunten: Op dit toernooi kunnen dangraadpunten worden gehaald. De desbetreffende oranje kaart moet wel worden meegenomen.
Coachkaarten: Aan iedere deelnemende club wordt per 10 deelnemers 1 coach- of begeleiderkaart verstrekt. Hiervoor wordt een borg gevraagd van 5,00.
Toegangsprijs: Aangezien het entreegeld verwerkt is in het inschrijfgeld heeft iedere toeschouwer vrij toegang tot de sporthal.
Aansprakelijkheid BSV Anbergen, afdeling Slagharen, is voor, tijdens of na het toernooi niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan, als gevolg van een ongeval tijdens het toernooi of als gevolg van diefstal, etc.
Inschrijving: Alleen elektronisch, klik hier

Met sportieve groet B.S.V. Anbergen Slagharen

Eduard Kleinlugtenbelt, wedstrijdsecretaris

Tel : 06-13319966 E-mail noordoostjudotoernooi@gmail.com.

Rabobank nr. NL93 RABO 0147 7312 24