Hasselt, 13 februari 2019

Beste Judoka's,

De stichting Budo Promotie Overijssel (BPO) is in 2009 opgericht om de budosport in gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland te promoten. BPO heeft o.a. de ambitie jaarlijks een judo en een jiu-jitsu toernooi te organiseren . Wij willen jullie dan ook samen met Sportinn Steenwijk & Sportland Hasselt van harte uitnodigen voor het :

10e B.P.O. Toernooi


Wat:Nationaal Judo toernooi.
Wanneer:zaterdag 18 mei 2019.
Waar:Sporthal de Prinsenhof, in Hasselt ( Zwartewaterland).
Deelname:-8,-10,-12,-15,-18,18+ jaar (geb 2013 en eerder ).
Indeling naar leeftijd, gewicht en band.
We zullen indien mogelijk zoveel mogelijk rekening houden met band, gewicht en leeftijd.Dit betekend dat onze voorkeur uit gaat na 2 kleine poules, ipv 1 poule waar alle banden bij elkaar zitten.
Inschrijfgeld:€ 10,00 per deelnemer (Bezoekers hebben gratis toegang).
Inschrijving:De uiterste inschrijfdatum is 21 april 2019. De inschrijving sluit bij 600 deelnemers.
Indien wij op 23 april niet voldoende inschrijvingen hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt het toernooi te annuleren.
Inschrijving geschiedt uitsluitend via dit electronisch inschrijfformulier.
Inschrijfgeld:Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer. Het inschrijfgeld dient u voor 23 april overgemaakt te hebben op Rabobank rek.nr. NL47RABO0105089591 tnv St. BPO, te Hasselt. Onder vermelding van de naam van de sportschool/vereniging.
Ompoulen:Ompoulen op de dag zelf kost € 5,00 .
Coachkaarten:€ 5,00 borg per kaart, per 10 deelnemers 1 kaart .
Informatie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie St.Budo Promotie Overijssel: beadegunst@gmail.com of bellen met : Bea Weiland- de Gunst 06 – 81522045 .
Dangraadpunten:Op dit toernooi kunnen dangraadpunten worden gehaald. De desbetreffende oranje kaart moet wel worden meegenomen.
Entree:Bezoekers hebben gratis toegang tot de tribune .

Deelname clubbeker
Net als voorgaande jaren zijn er weer clubbekers beschikbaar voor de best presterende sportschool of vereniging.
U bent in de gelegenheid om bij de inschrijving max. 10 van uw judoka's te nomineren. De resultaten van deze judoka's worden verwerkt in de score voor de clubbeker. Een 1ste plaats levert 210 punten op, een 2de plaats 90 punten en een 3de plaats 30 punten.
De organisatie met de meest behaalde punten ontvangt aan het eind van de dag de clubbeker. Er zijn geen kosten verbonden aan deze competitie.
Voor de winnaar van de 1e plaatst club beker hebben wij een waardebon ter waarde van 500 euro van de Firma Olympus-Rubix te besteden aan sportkleding.

Aandenken Toernooi
Net als tijdens de andere jaren zullen we ook nu weer een origineel Judo T shirt uitdelen aan de deelnemende judoka's van dit toernooi.

Actie Matsuru.
Voor alle prijswinnaars stelt Matsuru een kortingskaart beschikbaar. Zij zullen dan ook zelf aanwezig zijn op ons toernooi met een zeer uitgebreide stand.

Fair Play !
Onsportief gedrag voor, tijdens of na afloop van een wedstrijd kan tot uitsluiting van het toernooi leiden. Alle tot dan toe afgewerkte wedstrijden gaan verloren.

De organisatie
Behoudt zich het recht om leeftijds- of gewichtsklassen samen te voegen, als de inschrijving dit noodzakelijk maakt.

Stichting Budo Promotie Overijssel hoopt er samen met jullie een geslaagd sportief toernooi van te maken.

Met Sportieve budo groeten,
Namens Stichting Budo Promotie Overijssel .
Bea Weiland - de Gunst 06 – 81522045 .