Hasselt, 13 januari 2018

Beste Judoka's,

De stichting Budo Promotie Overijssel (BPO) is in 2009 opgericht om de budosport in gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland te promoten. BPO heeft o.a. de ambitie jaarlijks een judo en een jiu-jitsu toernooi te organiseren . Wij willen jullie dan ook samen met Sportinn Steenwijk & Sportland Hasselt van harte uitnodigen voor het :

9e B.P.O. Toernooi + Ne Waza Toernooi


Wat:Nationaal Judo toernooi.
Wanneer:zaterdag 19 mei 2018.
Waar:Sporthal de Prinsenhof, in Hasselt ( Zwartewaterland).
Deelname:-8,-10,-12,-15,-18,18+ jaar (geb 2012 en eerder ).
Indeling naar leeftijd, gewicht en band.
We zullen indien mogelijk zoveel mogelijk rekening houden met band, gewicht en leeftijd.Dit betekend dat onze voorkeur uit gaat na 2 kleine poules, ipv 1 poule waar alle banden bij elkaar zitten.
Inschrijfgeld:€ 10,00 per deelnemer (Bezoekers hebben gratis toegang).
Inschrijving:De uiterste inschrijfdatum is 21 april 2018. De inschrijving sluit bij 600 deelnemers.
Indien wij op 23 april niet voldoende inschrijvingen hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt het toernooi te annuleren.
Inschrijving geschiedt uitsluitend via dit electronisch inschrijfformulier.
Inschrijfgeld:Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer. Het inschrijfgeld dient u voor 23 april overgemaakt te hebben op Rabobank rek.nr. NL47RABO0105089591 tnv St. BPO, te Hasselt. Onder vermelding van de naam van de sportschool/vereniging.
Ompoulen:Ompoulen op de dag zelf kost € 5,00 .
Coachkaarten:€ 5,00 borg per kaart, per 10 deelnemers 1 kaart .
Informatie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie St.Budo Promotie Overijssel: beadegunst@gmail.com of bellen met : Bea Weiland- de Gunst 06 – 81522045 .
Dangraadpunten:Op dit toernooi kunnen dangraadpunten worden gehaald. De desbetreffende oranje kaart moet wel worden meegenomen.
Entree:Bezoekers hebben gratis toegang tot de tribune .

5e Ne Waza Toernooi


Wat:Nationaal Ne Waza Judo Toernooi .
Wanneer:zaterdag 19 mei 2018, aanvang 18.30
Waar:Sporthal de Prinsenhof, in Hasselt ( Zwartewaterland)
Indeling Ne Waza:
Dames:Gewichtsklassen: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Leeftijden: tot 40 jaar (2002 - 1979) , voor +40 jaar (1978 en eerder)
Heren:Gewichtsklassen: -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Leeftijden: tot 35 jaar (2002 - 1984) tot 45 jaar (1985 - 1974) , voor 45+ jaar (1973 en ouder)
Inschrijving:De uiterste inschrijfdatum is 21 april 2018 . Indien wij op 23 april niet voldoende inschrijvingen hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt het toernooi te annuleren . Inschrijving geschiedt uitsluitend via dit electronisch inschrijfformulier .
Inschrijfgeld:Voor deelnemers aan het BPO Judo Toernooi is het gratis. Voor de overige deelnemers bedraagt het inschrijfgeld € 10,00. Het inschrijfgeld dient u voor 23 april overgemaakt te hebben op NL47RABO01050895 91 St. BPO , te Hasselt. Onder vermelding van de naam van de sportschool/vereniging.
Entree:Bezoekers hebben gratis toegang tot de tribune .

Aansprakelijkheid
Stichting Budo Promotie Overijssel stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal etc. Deelname en/of aanwezigheid is op eigen risico.

Aandenken Toernooi
Net als tijdens de andere jaren zullen we ook nu weer een origineel Judo T shirt uitdelen aan de deelnemende judoka's van dit toernooi.

Actie Matsuru.
Voor alle prijswinnaars stelt Matsuru een kortingskaart beschikbaar. Zij zullen dan ook zelf aanwezig zijn op ons toernooi met een zeer uitgebreide stand.

Deelnemers en publiek van het judo toernooi
Bieden wij via onze Sponsor Kontento (www.kontento.eu) de mogelijkheid om voor een voordelige prijs van € 15.00 p.p. te genieten van een uitgebreid koud/warm buffet, die gehouden zou worden tussen de beidde toernooien in. Rond de klok van 20.00 uur zullen we daar mee starten! Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar € 7,50 p.p.

Aanmelden kan via een betaling aan de BPO op rek.nr. NL47 RABO 0105 0895 91 Stichting Budo Promotie Overijssel, te Hasselt onder vermelding de tekst BBQ of SOEP en het aantal personen. Dan graag een mailtje naar Beadegunst@gmail.com met de namen en als men zich op geeft voor de BBQ of SOEP !
Mochten er speciale dieet wensen zijn, dan horen we dat graag!

Fair Play !
Onsportief gedrag voor, tijdens of na afloop van een wedstrijd kan tot uitsluiting van het toernooi leiden. Alle tot dan toe afgewerkte wedstrijden gaan verloren.

De organisatie
Behoudt zich het recht om leeftijds- of gewichtsklassen samen te voegen, als de inschrijving dit noodzakelijk maakt.

Stichting Budo Promotie Overijssel hoopt er samen met jullie een geslaagd sportief toernooi van te maken.

Met Sportieve budo groeten,
Namens Stichting Budo Promotie Overijssel .
Bea Weiland - de Gunst 06 – 81522045 .